Ooroperaties (informatie voor jongeren)

Binnenkort word je opgenomen op de kinderafdeling voor een operatie aan je oor. De dokter heeft al verteld wat er gaat gebeuren. In deze folder vind je informatie over de werking van het oor, de problemen die zich kunnen voordoen en over de operatie. Er staan verschillende operaties beschreven. Je hoeft alleen te lezen wat op jou van toepassing is.

Meer informatie over de opname in het ziekenhuis vind je in de folder 'Opname op de kinderdagbehandeling' of 'Opname op de jongerenkamer'. Afhankelijk van je leeftijd heb je zelf ook iets te zeggen over wat er gebeurt. Meer informatie hierover vinden jij en je ouders/verzorgers in de folder 'Patiëntenrechten van u en uw kind' en op de website www.jadokterneedokter.nl.

De werking van het oor

Het oor

Het oor bestaat uit de volgende delen:

 • de oorschelp (de buitenkant van het oor)
 • de gehoorgang
 • het trommelvlies
 • het middenoor, bestaande uit drie gehoorbeentjes: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel
 • de buis van Eustachius (de verbinding tussen de neus/keelholte en het middenoor)
 • het slakkenhuis of binnenoor.

Het middenoor en binnenoor zijn omgeven door bot. Dit heet ‘rotsbeen’.

Geluid

Geluid bestaat uit luchttrillingen. Deze trillingen bereiken via de gehoorgang het trommelvlies. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes versterken de trillingen en geleiden ze  naar het slakkenhuis. In het slakkenhuis bevinden zich zintuig(zenuw)cellen die de trillingen omzetten in zenuwprikkels. Deze zenuwprikkels worden via de gehoorzenuw naar de hersenen gevoerd zodat je ze waarneemt als geluid.

Problemen waarbij een operatie nodig is

Een ooroperatie kan nodig zijn bij de volgende problemen:

 • Een gaatje in het trommelvlies. Als er een gaatje in het trommelvlies zit, worden geluidstrillingen niet goed opgevangen. Je gaat dan slechter horen. Ook kan er door het gaatje water in je oor komen. Je hebt dan meer kans op oorontstekingen.
 • Een oorontsteking. Een oorontsteking kan zich plotseling voordoen (acuut) of langere tijd aanwezig zijn (chronisch). De ontsteking zit in het rotsbeen, het bot om je binnenoor en middenoor. Omdat het bot slecht doorbloed is, helpen medicijnen (antibiotica) vaak niet goed.

De dokter zal je vertellen waarom bij jou een operatie nodig is.

Voorbereidingen

Preoperatieve screening

Zodra je arts je heeft verwezen voor de operatie starten we met de voorbereiding ervan. Zo kijken we welke verdoving voor jou geschikt is en of je nazorg nodig hebt. Deze voorbereiding noemen we de preoperatieve screening. Hoe de preoperatieve screening verloopt en wat je hiervoor zelf moet doen lees je in de folder ‘Het plannen van uw operatie’.

Voorbereidingen vóór opname

Wanneer je je aanmeldt voor opname, krijg je een afspraak voor een telefonisch intakegesprek. Als je het prettig vindt om vooraf een keer naar het ziekenhuis te komen, kun je een afspraak maken voor een  voorbereidingsgesprek met een medisch pedagogisch medewerker van de verpleegafdeling. 

Meer informatie over de narcose en over wat je mag eten en drinken voor een operatie vind je in de folder 'Anesthesie bij kinderen'.

Verhinderd

Als je een afspraak hebt gemaakt voor een voorbereidingsgesprek en dit niet door kan gaan, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de kinderafdeling. Als je op de operatiedag verhinderd bent of als je voor de operatie ziek of verkouden bent of koorts hebt, bel dan met de polikliniek KNO (binnen kantoortijden) of met de kinderafdeling (buiten kantoortijden). De dokter zal dan beslissen of de operatie door kan gaan.

De opname

Melden

Je meldt je samen met je ouders/verzorgers op de operatiedag bij de secretaresse van de kinderafdeling (5e etage) op het afgesproken tijdstip. De verpleegkundige haalt je dan op en brengt je naar de kamer.

De operatie

Trommelvliessluiting / gehoorverbeterende operatie

Bij deze operatie wordt een gaatje in het trommelvlies dichtgemaakt. Dit gebeurt via de gehoorgang of via de achterkant van de oorschelp. Het gaatje wordt gedicht met een dun laagje van een eigen stukje spier of met een prothese van metaal (titanium). Dit nieuwe vliesje wordt vastgeplakt en heeft een paar dagen nodig om goed te hechten. Daarom mag je vier weken na de operatie je neus niet snuiten en moet je niezen en hoesten met je mond open.

Schoonmakende ooroperatie

Bij deze operatie wordt een ontsteking weggehaald. De holte die dan ontstaat wordt opgevuld met nieuw bot. De dokter maakt een sneetje achter het oor. Het sneetje valt precies in een huidplooi zodat je er later bijna niets van ziet.

Duur van de operatie

Een trommelvliessluiting duurt ongeveer één tot twee uur. Een schoonmakende operatie duurt twee tot vier uur. Bij de een duurt de operatie langer dan bij de ander. De dokter kan je hierover meer vertellen.

Na de operatie

Na de operatie kom je op de uitslaapkamer. Daar is je vader, moeder of verzorger ook. Je krijgt daar als je wakker bent een waterijsje aangeboden. Dat helpt goed tegen de misselijkheid en eventuele pijn. Ook heb je een infuus, een heel dun slangetje in je bloedvat waar vocht doorheen gaat. Als je helemaal wakker bent en als het goed met je gaat, haalt de verpleegkundige je op en brengt je naar je kamer. Zij komt regelmatig bij je kijken en geeft je eten en drinken. Als dit allemaal goed gaat, haalt de verpleegkundige het infuus eruit en mag je weer naar huis.

Naar huis

Als alles goed gaat, mag je dezelfde dag naar huis. Heel soms moet je een nachtje blijven slapen, als je bijvoorbeeld laat in de middag pas geopereerd wordt, of als je na de operatie wat langer moet herstellen.

Voordat je naar huis gaat, hoor je wanneer je voor controle terug moet komen. Meestal is dit na ongeveer één week. De afdelingssecretaressen geeft je hiervoor een afspraak mee.

Het hoofdverband mag je er de volgende dag afhalen, tenzij er iets anders met je is afgesproken. De binnenste tampon moet wel blijven zitten.

Weer thuis

 • Als je pijn hebt, mag je een pijnstiller (paracetamol) innemen. 
 • Er kan nog wat (bloederig) vocht uit het oor komen. De eerste dagen is dit normaal.
 • Je kunt wat duizelig zijn. Als je erg duizelig bent, of aanhoudend duizelig, moet je de dokter bellen.
 • Koorts tot 38,5 graden is de eerste dagen normaal. Bij koorts boven de 39 graden moet je de dokter bellen.
 • Als je een gehoorverbeterende operatie hebt gehad, kan het een paar weken duren voordat je beter kunt horen.

De eerste 4 weken

 • mag er geen water in je oor komen. Je oor moet droog blijven. Zet een glas over je oor als je je haren wast.
 • mag je niet je neus snuiten
 • mag je niet persen als je op de wc zit
 • mag je geen blaasinstrumenten bespelen
 • mag je niet zwemmen. Overleg met de dokter of het daarna weer mag.
 • mag je geen contactsport doen
 • mag je niet vliegen. Wil je eerder, overleg dan met de arts.

De eerste week

 • moet je rustig aan doen
 • mag je geen zware dingen tillen
 • mag je niet naar school of werken
 • mag je niet fietsen

Verder

 • Doe je mond open als je moet niezen of hoesten. Zo komt er geen druk op je oor.
 • Doe geen oordopjes, watten of gehoortoestellen in je oor.
 • Peuter nooit in je oor.

Vragen

Als je vragen hebt of als zich problemen voordoen kun je tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek KNO. De eerste avond en nacht na de opname kun je bij problemen via de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis contact opnemen met de KNO-arts. Daarna kun je bij je huisarts terecht. Telefoonnummers vind je aan het eind van deze folder.

(Patiënten)organisaties

Voor meer informatie kun je ook terecht op de website kno.nl.

Telefoonnummers

Polikliniek KNO Utrecht / Zeist
088 250 5026

Kinderafdeling (5C)
088 250 6134

Kinderdagbehandeling Utrecht (5A)
088 250 6129

Kinderdagbehandeling Zeist 
088 250 9556 

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Medisch pedagogisch zorgverleners
088 250 5395

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 februari 2024

Code: KNO26