Skip to main content

Afspraak voorbereiden

U heeft een afspraak op onze polikliniek. Bekijk de patientveiligheidskaart om te zien wat u zelf kunt doen om uw afspraak goed voor te bereiden. Heeft u diabetes? Neem dan uw diabetesdagboekje mee naar de afspraak.

Wat neemt u mee?

  • Uw patiëntenpas
  • De verwijsbrief van uw huisarts (indien van toepassing) 
  • Uw medicatieoverzicht
  • Uw diabetesdagboekje

Bent u opgenomen geweest in het buitenland of woont u op een veehouderij?

Dan zijn wij alert op de bacterie MRSA. MRSA (meticilline-resistente Staphylococcus aureus) komt vooral voor in omgevingen waar veel antibiotica wordt gebruikt zoals in ziekenhuizen (met name in het buitenland) en in de intensieve veehouderij.

Voor zorginstellingen is het van belang om te weten of u mogelijk drager bent van MRSA, omdat de bacterie zich kan verspreiden naar medewerkers en andere patiënten en zo voor problemen kan zorgen. Daarom worden op de polikliniek of als u wordt opgenomen enkele vragen gesteld over MRSA.

Verder vragen wij het u te melden als u:

  • weet dat u drager bent van MRSA; 
  • werkt of woont op een veehouderij; 
  • opgenomen bent geweest in het buitenland de afgelopen zes maanden.

Meer informatie vindt u in de folder 'MRSA en de maatregelen in het ziekenhuis'.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding