Skip to main content

Multiple Sclerose

Multiple Sclerose (MS) is een aandoening waarbij blijvende schade aan het zenuwstelstel kan ontstaan doordat dit meerdere keren is ontstoken. Hierbij treden ook uitvalsverschijnselen op.

MS is een aandoening van de verbindingswegen van het zenuwstelsel.

RRMS

De meest voorkomende vorm van MS is de Relapsing Remitting MS (RRMS). Hierbij ontstaan ontstekingen binnen enkele uren tot dagen en deze ontstekingen duren soms weken.

Deze ontstekingen kunnen zorgen voor verschillende klachten van uitval, zoals slecht zicht, tintelingen of krachtverlies in een lichaamsdeel of een stoornis in de coördinatie. In het begin is het herstel meestal goed, maar na herhaalde ontstekingen is het herstel vaak niet meer compleet.

Diagnose en onderzoek

De arts stelt de diagnose MS door te luisteren naar uw klachten en aanvullend neurologisch onderzoek te laten doen.

Het aanvullend onderzoek bestaat meestal uit een MRI-scan van de hersenen en het ruggenmerg in de nek. Als hiervoor een reden bestaat, kan ook de rest van het ruggenmerg worden afgebeeld. Soms kan het noodzakelijk zijn extra onderzoek te doen om aandoeningen die op MS lijken, uit te sluiten.

Behandeling

MS kan niet worden genezen. Wel zijn er twee soorten behandeling mogelijk:

  • De korte termijnbehandeling: het doel van deze behandeling is uitval die recent is ontstaan, zo snel mogelijk te laten afnemen. De behandeling bestaat uit een drie dagen durende kuur met hoge dosering methylprednisolon, toegediend via de bloedvaten. Dit gebeurt op de dagbehandeling en u hoeft dus niet te worden opgenomen.
  • De lange termijnbehandeling: het doel van deze behandeling is het aantal ontstekingen terug te dringen. Hier bestaan verschillende middelen voor. Afhankelijk van het middel, varieert de toediening van een keer per dag tot een keer per maand. De toediening gebeurt door middle van een injectie. Sinds kort zijn er echter ook middelen beschikbaar die als tablet moeten worden ingenomen. Deze lijken even effectief te zijn als de middelen die moeten worden geïnjecteerd.

Afhankelijk van uw klachten kunnen wij u in de loop van de behandeling verwijzen naar diverse andere specialisten, zoals een revalidatiearts, uroloog of pijnspecialist. Ook kunnen wij u verwijzen naar paramedische hulpverleners, zoals een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut.

U kunt ook terecht bij onze MS-verpleegkundige.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding