Skip to main content

Naar huis

Al in het opnamegesprek bespreken we uw ontslag.

Als de behandeling in het ziekenhuis is afgerond, gaat u met ontslag naar uw eigen woonsituatie. De arts geeft aan wanneer dat kan zijn. Tijdens het familiegesprek wordt met u over uw ontslag gesproken en krijgt u (indien nodig) advies over de zorg na het ontslag. In overleg met u en uw contactpersoon wordt de ontslagdatum vastgesteld.

Als er tijdens de opname een permanente plaats in een verzorgings- of verpleeghuis is aangevraagd, gaat u vanuit het ziekenhuis in principe eerst naar huis. U wacht daar op deze plaats, eventueel met extra hulp en ondersteuning. Dit geldt ook als u voor de opname al op een wachtlijst stond. Alleen als blijkt dat uw situatie slechter is dan voor de ziekenhuisopname, kan het zijn dat u in het ziekenhuis blijft tot er plaats is in de zorginstelling.

Bij uw ontslag of overplaatsing zorgen wij voor een overdracht naar de zorgverleners die de zorg voortzetten, zoals uw huisarts en medewerkers van de betreffende zorginstantie(s). De medicatie die u gebruikt bij ontslag, geven wij door aan uw apotheek.

Als u naar huis gaat zonder hulp (van een thuiszorgorganisatie) krijgt u voor uzelf een brief mee met informatie over uw ziekenhuisopname, adviezen over bijvoorbeeld uw dieet en welke leefregels van belang zijn.

Noodzakelijke vervolgafspraken maakt de afdelingssecretaresse en krijgt u mee op een afsprakenkaart.

Op de ochtend van uw ontslag heeft de verpleegkundige een gesprek met u en uw contactpersoon. U ontvangt dan alle papieren en er is voor u en uw contactpersoon gelegenheid om vragen te stellen. Als alles duidelijk is, kunt u de afdeling verlaten. Een vrijwilliger kan u begeleiden naar de parkeerplaats en bijvoorbeeld helpen met het dragen van tassen.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding