J. Gerards

Fertiliteitsarts

Profielfoto fertiliteitsarts Diakonessenhuis

J. Gerards

BIG-nummer:

49021076601

Op 1 oktober 2014 is Jet Gerards begonnen als fertiliteitarts op de afdeling Gynaecologie van het Diakonessenhuis waarbij zij voorlopig vooral op de locatie Utrecht zal werken. Hiervoor heeft zij 38 jaar in Groningen gewoond en gewerkt.

Nadat Gerards in 1984 haar artsexamen heeft gehaald is zij via verschillende omzwervingen binnen het vakgebied fertiliteit beland. Zo heeft zij wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de neurologische ontwikkeling van kinderen met een zuurstoftekort bij de geboorte binnen het Perinataal Project Groningen, is zij 10 jaar betrokken geweest bij het omvormen van college-gericht-onderwijs naar het huidige ‘problem and patient’ based learning binnen de geneeskundeopleiding en heeft zij als, arts-assistent niet in opleiding, gewerkt op de verloskamers.

In 1993 werd Gerards ivf-arts in het UMCG waar zij gedurende tien jaar in de praktijk geschoold werd in de fertiliteitleer en de gynaecologische endocrinologie. Vervolgens is zij overgestapt naar het Martiniziekenhuis te Groningen waar zij zich gedurende tien jaar bezig heeft gehouden met diagnostiek en behandeling van paren met vruchtbaarheidsproblemen in een tweedelijns-centrum. In samenwerking met de afdelingen Interne, Dermatologie en Diëtetiek heeft zij daar een multidisciplinaire polikliniek voor PCOS-patiënten opgezet.

Vanaf 2006, toen in Nederland de prenatale screening in de vorm van de combinatietest en de SEO aan alle zwangere vrouwen werd aangeboden, is zij nauw betrokken geweest bij het uitrollen van deze testen in Noord- Nederland en het opzetten van een 2e lijn echocentrum. Als arts-echoscopist was Gerards verantwoordelijk voor het handhaven van de kwaliteit van de echoscopisten en gaf en geeft zij scholing in counseling en echoscopie.