Fysiotherapie na een spondylodese

De fysiotherapeut komt vanaf de dag na de operatie dagelijks bij u langs. De therapeut leert hoe u het beste kunt bewegen en begeleidt u bij het uit bed komen en het lopen en de opbouw daarvan. Het weer uit bed komen, staan en lopen zijn op zich al belangrijke oefeningen.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder.