Het volledig implanteerbaar toedieningsysteem (VIT)

U heeft van uw behandelend arts te horen gekregen dat u een VIT krijgt. U leest hier meer informatie over het VIT.

Meer informatie vindt u in de folder.