Diëtetiek tijdens uw opname

Als u bent opgenomen in het ziekenhuis kan een arts of verpleegkundige ons vragen bij u langs te komen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u een risico heeft op ondervoeding.

We komen dan langs aan uw bed of in het dagverblijf. We kunnen de verpleegkundige vragen om al voor ons bezoek bij te houden wat u elke dag eet en drinkt.

Tijdens ons bezoek bespreken we hoe het eten en drinken in het ziekenhuis gaat. De adviezen die u krijgt, bespreken we ook met uw arts en verpleegkundige en voedingsassistenten. Op die manier weten zij ook wat de afspraken zijn.

Als u bijna naar huis mag, krijgt u zo nodig adviezen mee voor thuis. Soms bellen we later nog hoe het met u gaat, of krijgt u een diëtist buiten het ziekenhuis.