Behandeling met Eylea®

U heeft een afspraak in het Diakonessenhuis voor een behandeling met Eylea®. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de behandeling.

Deze behandeling vindt plaats in de Diak Clinic, onderdeel van het Diakonessenhuis. Meestal is dat op locatie Zeist. Soms wordt de behandeling om medische redenen in Utrecht gepland. Uw polikliniekafspraken kunnen op een locatie naar keuze.

Waar wordt Eylea® voor gebruikt?

Eylea® (aflibercept) wordt gebruikt bij netvliesziekten waarbij lekkage van vocht of vorming van nieuwe vaten een rol speelt. In het Diakonessenhuis wordt als eerste keus het middel Avastin® gebruikt voor de behandeling van deze ziekte. Voor uw behandeling is gekozen voor het middel Eylea®. Avastin®, Lucentis® en Eylea®zijn nauw verwante geneesmiddelen en worden in Nederland het meest gebruikt. Als een behandeling met Avastin® niet aanslaat, wordt gekozen voor Lucentis® of Eylea®.

De meest voorkomende netvliesziekten waarbij Eylea® wordt gebruikt, worden hieronder toegelicht.

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is een aandoening die het gebied van het oog waarmee u details ziet, aantast. Dit is het centrale deel van het netvlies, ook wel gele vlek of macula lutea genoemd. Er bestaan twee vormen leeftijdsgebonden maculadegeneratie: de droge en natte vorm.

Droge vorm
Bij de droge vorm gaat vooral de fijne structuur van de gele vlek verloren. Deze vorm wordt in deze folder buiten beschouwing gelaten.

Natte vorm
Bij de natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie ontstaan nieuwe vaten. Hierdoor kunnen er bloedvaten gaan lekken en bloedingen in de gele vlek optreden. Meestal merkt u dit aan uw gezichtsvermogen dat verslechtert of doordat er vervorming van het beeld optreedt: rechte lijnen worden golvend of krom.Natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie kan soms snel verergeren en kan zonder behandeling tot blijvende schade leiden. Het is een chronische aandoening, die meestal een langdurige behandeling vergt. 

Macula-oedeem

Verschillende ziektebeelden kunnen aanleiding geven tot lekkage van vocht uit de bloedvaten. Als dit leidt tot vochtophoping onder de gele vlek (macula) wordt dit macula-oedeem genoemd. In de regel leidt macula-oedeem tot verminderde scherpte van uw zicht.

Voorbeelden van ziektebeelden zijn:

 • suikerziekte (Diabetes Mellitus);
 • vaatafsluitingen (vaatocclusies).

Neovasculair glaucoom

Bij neovasculair glaucoom onstaan er nieuwe vaatjes die de afvoer van vocht uit het oog kunnen verstoppen waardoor de oogdruk sterk oploopt.

Behandelingsmogelijkheden

Al deze ziektebeelden kunnen behandeld worden met medicijnen die de vorming van nieuwe vaten remmen, ook wel anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) stoffen genoemd. Eylea® vangt de VEGFmoleculen weg.

De resultaten van een behandeling met Eylea®

De resultaten van een behandeling met Eylea® zijn vergelijkbaar met die van een behandeling met Avastin® en Lucentis® :bij ongeveer een derde van de patiënten verbetert het gezichtsvermogen, bij ongeveer een derde stabiliseert het gezichtsvermogen en bij ongeveer een derde van de patiënten helpt de behandeling niet. 

Voorbereidingen thuis

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van de behandeling uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis. Zorg ervoor dat u geen contactlenzen draagt tijdens de behandeling.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) aan de polikliniek Oogheelkunde. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

De behandeling

Melden

 • Heeft u een afspraak op onze locatie Zeist? Dan meldt u zich op de afdeling Dagbehandeling.
 • Heeft u een afspraak op onze locatie Utrecht? Dan meldt u zich op de polikliniek Oogheelkunde.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Een doktersassistent zet een stip op uw voorhoofd bij het te behandelen oog. Vervolgens verdooft de doktersassistent uw oog met druppels. Daarna wordt u vanzelf opgeroepen en naar de behandelkamer gebracht.

Gang van zaken tijdens de behandeling

Uw oog en het gebied rond uw oog wordt met jodium gereinigd. Als u allergisch bent voor jodium, wordt een alternatief gebruikt. Met een ooglidspreider wordt uw oog open gehouden. Daarna dient de oogarts de injectie met Eylea® toe in het oogwit. Dit is over het algemeen niet pijnlijk. De ooglidspreider wordt verwijderd en de omgeving rond uw oog wordt met water schoongemaakt. Vervolgens krijgt u wat zalf in uw oog.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 10 minuten.

Mogelijke risico’s en complicaties

In zeldzame gevallen treedt een infectie op. Let vooral de eerste week na de behandeling goed op de volgende kenmerken van een infectie:

 • afscheiding of pus uit het oog
 • toenemende heftige pijn in het oog
 • toenemende roodheid
 • toenemende zwelling van het oog
 • toenemend wazig zien of slechter gaan zien
 • sterke overgevoeligheid voor licht

Neem bij één van deze kenmerken direct contact op met het ziekenhuis.

Na de behandeling

Bijwerkingen

Algemeen
Hoewel de kans op algemene bijwerkingen klein is, kunnen de volgende bijwerkingen zich voordoen:

 • buikpijn met braken of constipatie (verstopping)
 • een beklemmend gevoel op de borst
 • heftige hoofdpijn
 • verlammingsverschijnselen
 • spraakstoornissen

Doet één van deze bijwerkingen zich voor, neem dan contact op met het ziekenhuis en vermeldt dat u een behandeling met Eylea® in uw oog heeft gehad.

Bijwerkingen in het oog
Naast bovengenoemde algemene bijwerkingen kunnen in het oog de volgende bijwerkingen zich voordoen:

 • Er bestaat een geringe kans op overgevoeligheid voor de oogdruppels die gebruikt worden.
 • Er kan milde pijn optreden tijdens of na de injectie. In enkele gevallen ontstaat een behoorlijk pijnlijk oog ten gevolge van kleine schaafwondjes op het hoornvlies. In dat geval helpt een oogzalf.
 • Door het ontstaan van een kleine bloeding wordt het witte deel van het oog ter plaatse van de injectie hoogstwaarschijnlijk rood. Dit is onvermijdelijk en dit verdwijnt normaal gesproken binnen enkele dagen. In sommige gevallen kan het langer duren.
 • Er kan een luchtbelletje achterblijven in het behandelde oog. U ziet dan een donker bewegend vlekje onder in beeld. Dit verdwijnt vanzelf na één tot twee dagen.
 • Het ontstaan van vlekjes of vlokken in het beeld van het behandelde oog. Deze verdwijnen meestal binnen enkele dagen.
 • Het wisselen van de gezichtsscherpte.
 • Een tijdelijk verhoogde oogdruk.
 • Het optreden van een bloeding in het oog (glasvochtbloeding).
 • Het ontstaan van staar (cataract) of een netvliesloslating.

Let op!

Mocht u tijdens de behandeling met Eylea® een operatie ondergaan, breng uw oogarts hier dan van op de hoogte. Dit hoeft niet wanneer het een oogoperatie betreft. Breng ook andere artsen op de hoogte van uw behandeling met Eylea®.

Naar huis

Direct na de behandeling mag u naar huis.

Vervoer

Na de behandeling mag u niet zelfstandig naar huis rijden. Regel daarom vooraf een taxi of iemand die u naar huis brengt.

Problemen

Bij problemen kunt u binnen 24 uur na de behandeling tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde. Na 17.00 uur en in het weekend kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp in Utrecht. Na deze 24 uur kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek. Na 17.00 uur of in het weekend neemt u contact op met uw huisarts of huisartsenpost.

Duur van de behandeling met Eylea®

Na de eerste injectie krijgt u nog twee injecties toegediend met een tussentijd van circa  4-5 weken. Daarna (na de 3e injectie) vindt een controle-afspraak op de polikliniek plaats na circa 4-6 weken om te meten hoeveel uw zicht bedraagt en wordt er een OCT gemaakt om te kijken of er nog vocht aanwezig is. Afhankelijk van het resultaat wordt de verdere behandeling vastgesteld. Dit kan betekenen dat u elke 4-5 weken een injectie nodig heeft om een blijvend effect te bewerkstelligen. De duur van de behandeling verschilt van patiënt tot patiënt. Uw arts zal u hierover informeren.

Vragen

Bij vragen kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen met de polikliniek Oogheelkunde. Na 17.00 uur en in het weekend kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp in Utrecht. De telefoonnummers vindt u onder het kopje 'Telefoonnummers'.

Meer informatie

Meer informatie over maculadegeneratie vindt u in onderstaande video.

(Patiënten)organisaties

Maculadegeneratie vereniging Nederland
Bij de Maculadegeneratie vereniging Nederland (MD vereniging) kunt u terecht voor informatie over LMD.

Adres: Postbus 2034, 3500 GA Utrecht
Telefoonnummer: 030 298 0707
E-mail:  [email protected]

Bijsluiterlijn voor blinden en slechtzienden
Via de bijsluiterlijn kunt u een gesproken bijsluiter beluisteren.
Telefoonnummer: 0900 0125

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
 088 250 9429

Spoedeisende hulp Utrecht
 088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 26 februari 2024

Code: OOG33