Behandelkamer 5 en 6

U wordt binnenkort voor een operatie of onderzoek opgenomen in het Diakonessenhuis locatie Zeist. De opname vindt plaats op de afdeling ZA3. Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over de operatie of het onderzoek. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond uw opname. U verblijft maximaal 2 uren in het ziekenhuis, afhankelijk van de ingreep.

Vooraf

Tijdstip van melden

Als u voor een behandeling wordt opgenomen, wordt u een (werk)dag voor uw opname 's middags gebeld door een doktersassistente of secretaresse van de afdeling ZA3. Zij geeft u door op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht. Ook zal zij u nog een keer vertellen of u nuchter moet zijn of dat u eventueel een licht ontbijt mag gebruiken (dit is ook besproken tijdens de preoperatieve screening).

Verhinderd

Bent u op de dag van opname ziek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden bij de afdeling waar u wordt verwacht? Bent u om een andere reden verhinderd, dan dient u dit minimaal 48 uur van tevoren door te geven aan de polikliniek van het specialisme waar u onder behandeling bent. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Meenemen

Neem bij uw bezoek aan het ziekenhuis altijd de volgende zaken mee:

 • een actueel medicatieoverzicht (dit kunt u opvragen bij uw apotheek);
 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart);
 • de verwijsbrief van uw huisarts (indien van toepassing);  
 • uw verzekeringsgegevens;

Denk verder aan:

 • de medicijnen die u gebruikt  (voor de duur van de opname);  
 • eventueel tijdschriften of muziek (mp3);  
 • indien u lenzen heeft, de vloeistof en houder en eventueel uw bril;
 • bij een spataderoperatie: steunkousen (één kous per been).

Contactpersoon

Wij vragen u om het telefoonnummer van uw contactpersoon. Om uw privacy te garanderen, wordt alleen (indien nodig) aan deze contactpersoon informatie over uw toestand gegeven.

Bezoek

Op de afdeling is geen mogelijkheid voor bezoek en begeleiding mag niet mee naar binnen.

Voorbereidingen thuis

Zowel voor een onderzoek als voor een operatie is het belangrijk dat u op de dag van opname:

 • ’s morgens voor de behandeling een bad of douche neemt;
 • geen bodylotion en gezichtscrème gebruikt;
 • geen waardepapieren en zo min mogelijk geld bij u heeft;
 • vervoer naar huis heeft geregeld (na een operatie mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer).

Let op! De ingreep/ het onderzoek kan alleen doorgaan als u:

 • geen make-up op heeft (afhankelijk van de ingreep);
 • geen nagellak op heeft en geen kunstnagels draagt (dit geldt zowel voor de vinger- als voor de teennagels);
 • geen sieraden (ringen, horloge, oorbellen, halsketting etc.) draagt. Ook eventuele piercings moeten allemaal verwijderd worden (afhankelijk van de ingreep).

Anesthesie

In geval van een operatie krijgt u tijdens de pre-operatieve screening informatie over de verdoving. Meer informatie vindt u in de folder 'Algehele en regionale anesthesie'.

Nuchter zijn

Als u voor een operatie komt, is het belangrijk dat u voor uw opname niet meer eet en drinkt. Dan is uw maag zo leeg mogelijk. Dat heet nuchter zijn. Het is belangrijk om nuchter te zijn:

 • Voedsel in de maag verhoogt de kans dat uw maaginhoud in uw longen komt met als gevolg een ernstige longontsteking.
 • Als u niet nuchter bent dan wordt u voor uw eigen veiligheid niet geopereerd.

Om nuchter te zijn moet u zich aan de volgende regels houden:

 • tot zes uur voor de opname mag u gewoon eten en drinken;
 • tot 2 uur voor de opname mag u alleen water (zonder prik) drinken;
 • daarna mag u niets meer innemen met uitzondering van voorgeschreven medicijnen (met één slok water).

NB: Het kan zijn dat er voor uw operatie andere instructies gelden. U hoort dit dan tijdens de preoperatieve screening.

Medicijnen

Over het algemeen kunt u de dagen voor de opname en ook op de opnamedag uw medicijnen gewoon innemen. Er zijn een paar uitzonderingen. Deze vindt u in de folder 'Algehele en regionale anesthesie'. Als u voor een operatie komt, wordt het medicijngebruik op de polikliniek of tijdens de pre-operatieve screening met u besproken. Als u voor een onderzoek komt, is het medicijngebruik op de polikliniek met u besproken.

Gang van zaken

De opname

 • U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling waar u wordt verwacht. 
 • U wordt ontvangen door de afdelingssecretaresse of een van de doktersassistentes. 
 • Afhankelijk van de operatie/het onderzoek krijgt u een schort en mutsje.
 • Een doktersassistente bereidt u verder voor. Zij zal u nog een paar vragen stellen.   
 • Als u aan de beurt bent, wordt u begeleid naar de behandelkamer. Hier krijgt u - indien van toepassing - de verdoving die met u is afgesproken.

Na de operatie/ het onderzoek

Na een operatie of onderzoek op de behandelkamer gaat u naar de recovery. Hier blijft u totdat u zich goed genoeg voelt om te gaan.

Ontslag

De behandelend specialist bepaalt of hij u nog wil zien voordat u naar huis gaat. U heeft een ontslaggesprek met een doktersassistente. Ook krijgt u een afsprakenkaart mee met zonodig een controleafspraak op de polikliniek.

Problemen

Bij complicaties of klachten kunt u de eerste 24 uur na opname binnen kantoortijden contact opnemen met de polikliniek. ’s Avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp. Na 24 uur kunt u in geval van problemen contact opnemen met uw huisarts.

Vragen

Met vragen over uw operatie of onderzoek kunt u terecht bij de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Telefoonnummers

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Dagbehandeling ZA3
088 250 9661 / 088 250 9662

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 20 april 2018

Code: DIAK10