Defaecatogram

U heeft een afspraak gemaakt voor een defaecatogram. Dit onderzoek vindt alleen plaats op de afdeling Radiologie in het Diakonessenhuis locatie Zeist. Deze folder geeft informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Uw afspraak
Datum:
Melden om:
Tijdstip onderzoek:

Wat is een defaecatogram?

Een defaecatogram is een röntgenfilm van de endeldarm tijdens het persen. Op deze film is te zien of de endeldarm afwijkingen vertoont, zoals: uitbochting, een vernauwing of een inzakking. Ook is te zien hoe de endeldarm zich tijdens het persen ontledigt. Daarnaast wordt ook de dunne darm in beeld gebracht om te onderzoeken of de dunne darm niet in het bekken zakt (enterocele) door bijvoorbeeld verzwakte bekkenbodemspieren, wat klachten kan veroorzaken.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Voor dit onderzoek is in principe, met uitzondering van onderstaande gevallen, geen voorbereiding nodig.

  • Overgevoeligheid. In zeldzame gevallen komt een overgevoeligheid voor röntgencontrastmiddelen voor. Bent u overgevoelig voor deze middelen of vermoedt u dit te zijn, meldt u dit dan aan het begin van het onderzoek aan de laborant.
  • In verwachting. Röntgenstralen moeten met zorg worden toegepast. Bent u (mogelijk) zwanger? Neemt u dan (minimaal 24 uur) voor het onderzoek telefonisch contact op met de afdeling Radiologie.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie locatie Zeist? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling Radiologie van het Diakonessenhuis locatie Zeist. Vanwege de voorbereidingen die nodig zijn in het ziekenhuis, is dit een uur voordat het onderzoek zelf gedaan wordt.

Voorbereiding in het ziekenhuis

Zodra u zich meldt, krijgt u een contrastmiddel te drinken. Dit is een oplossing met bariumpap, die het contrast op de röntgenbeelden verhoogt. Het contrastmiddel heeft tijd nodig om via de maag de dunne darm in te stromen. Daarom wordt het onderzoek een uur later uitgevoerd. Het is belangrijk dat u na het innemen van het contrastmiddel niets eet of drinkt. Het onderzoek zelf duurt ongeveer een half uur. Na het onderzoek mag u weer eten en drinken. 

Gang van zaken tijdens het onderzoek

U ligt op uw zij op een onderzoekstafel. De laborant brengt met een klein slangetje bariumpasta in in uw anus, en bij vrouwen ook in de vagina. De bariumpasta bestaat uit warm water, barium en vezels en vormt een soort ‘contrastrijke ontlasting’. Het inbrengen van de bariumpasta kan een wat onprettig gevoel geven.

Na het inbrengen van de pasta neemt u plaats op een plastic stoel met een gat erin. Deze stoel staat voor het röntgenapparaat. U wordt verzocht het contrastmiddel uit de endeldarm te persen. Ondertussen worden er röntgenfilms gemaakt. 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt inclusief voorbereidingen ongeveer 1½ uur.

Risico’s en complicaties

Er zijn (voor zover bekend) geen risico’s verbonden aan het onderzoek.

Na het onderzoek

Naar huis

U kunt direct na het maken van de röntgenfilms weer naar huis. Na het onderzoek kunt u uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.

Bij- en nawerkingen

U zult na het onderzoek nog wat witte, harde ontlasting kwijtraken. Dit komt door de bariumpap. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Drinkt u wel voldoende water om verstopping te voorkomen.

Problemen thuis

Doen zich na het onderzoek problemen voor, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling Radiologie.

De uitslag van het onderzoek

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk met u tijdens de visite.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 29 maart 2024

Code: RAD09