Ejectiefractiebepaling in rust met behulp van de radioactieve stof 99mTc-HSA albumine

U heeft een afspraak gemaakt voor een ejectiefractiebepaling in rust met behulp van de radioactieve stof 99mTc-HSA albumine (muga scan). Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Doel van het onderzoek

Bij een ejectiefractiebepaling wordt berekend hoe de pompfunctie is van de linker hartkamer. Ook de bewegingen van de wand van de linker hartkamer kunnen worden bekeken.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Er zijn geen voorbereidingen voor dit onderzoek.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neemt u op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Het onderzoek

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof en een speciale camera (gammacamera). Metalen onderdelen rond de borst moeten verwijderd worden, zo ook de BH bij vrouwen. Voor het onderzoek komt u op een smalle tafel te liggen. Er worden ECG-plakkers aangebracht om uw hartslag te kunnen registreren. Vervolgens krijgt u een injectie in een ader van uw arm met de radioactieve stof 99mTcHSA Albumine. De gammacamera komt daarna links schuin boven het hart te staan. Vervolgens worden er gedurende ongeveer tien minuten foto’s van de linkerkamer van uw hart gemaakt.

Een afbeelding van een onderzoekstafel met gammacamera

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Aandachtspunten

Zwanger?

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Bij verhindering

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook, wanneer u verhinderd bent om dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Kinderen

Het is aan te raden om geen kleine kinderen mee te nemen als u voor onderzoek komt op de afdeling Nucleaire geneeskunde. In de wachtkamer zitten namelijk mensen die zijn ingespoten met een radioactieve stof. Het is voor kinderen beter om geen straling te ontvangen als dat niet nodig is.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde, telefoonnummer 088 250 6263. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 25 augustus 2018

Code: NG20