Facetdenervatie

U heeft een afspraak op de afdeling Pijnbehandeling van het Diakonessenhuis voor een facetdenervatie. Deze behandeling vindt plaats op locatie Zeist. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en wordt er op diverse zaken dieper ingegaan.

Let op: Een facetdenervatie in de lage rug valt onder onverzekerde zorg. Dat betekent dat uw zorgverzekering de behandeling niet vergoedt.

Wat is een facetdenervatie?

Bij een facetdenervatie of facetbehandeling worden de zenuwen naar de steungewrichtjes van de wervelkolom (de zogenaamde facetgewrichtjes) met naalden en radiofrequente (RF) stroom behandeld. Doel van de behandeling is de pijngeleiding vanuit de steungewrichtjes te beïnvloeden om de pijn te verminderen. De behandeling wordt toegepast bij pijnklachten die hun oorzaak hebben in de wervelkolom. De behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de nek, borstkas of lage rug.

Voorbereidingen

Let op!
Heeft u op de dag van de proefbehandeling geen pijn, dan is het niet zinvol de proefbehandeling uit te voeren. U kunt dan immers niet beoordelen of de pijn verminderd is na het geven van de verdoving. Als u op de dag van de behandeling geen pijn heeft, verzoeken wij u om af te bellen en een nieuwe afspraak te maken. 

Belangrijk om te melden

Neem altijd voor de behandeling contact op met de afdeling Pijnbehandeling als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u dit nog niet besproken heeft met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

  • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen. 
  • Een (mogelijke) zwangerschap. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.  
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastvloeistoffen, jodium, medicijnen of pleister.

Afspraken en verhindering

Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur terecht op telefoonnummer 088 250 9122, kies voor optie 1.

Gang van zaken

Melden

Meld u bij de receptie van de afdeling Pijnbehandeling in het Diakonessenhuis Zeist (hoofdingang, afdeling B1, 1e etage). Zorg dat u op tijd aanwezig bent. U wordt verzocht plaats te nemen in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de gastvrouw van de afdeling Pijnbehandeling u op en brengt u naar de behandelkamer. In verband met het gebruik van röntgenstralen kan een begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Houd rekening met een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer een uur. In de wachtruimte van de afdeling Pijnbehandeling kunt u gebruik maken van koffie en thee. Uw eventuele begeleider kan daarnaast gebruik maken van het restaurant op de begane grond.

De behandeling

Deze behandeling wordt uitgevoerd door een anesthesioloog/pijnspecialist.  

U gaat op een smalle tafel liggen. Afhankelijk van de plaats waar de behandeling wordt gedaan, ligt u op uw buik of uw rug. De huid wordt verdoofd op de plaats waar de naald wordt ingebracht. Een facetdenervatie wordt voorafgegaan door een proefblokkade met een kortwerkend verdovingsmiddel. Indien de proefblokkade een positief effect heeft, volgt de behandeling met RF-stroom waar u een nieuwe afspraak voor krijgt. Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist de naald op de juiste plaats. Vervolgens wordt via de naaldpunt elektrische stroom toegediend. De behandeling duurt ongeveer vijftien minuten. Na de behandeling gaat u naar de verkoeverkamer van de afdeling Pijnbehandeling om bij te komen. De verpleegkundige maakt een afspraak voor een (telefonische) controle.

Complicaties/ bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een facetbehandeling optreden: 

  • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms pijn. 
  • Er kan tijdelijke krachtvermindering optreden in de benen en/of voeten.

Na de ingreep

Naar huis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis

De eerste drie tot zes weken na de behandeling kunnen uw pijnklachten verergeren. Dit is van tijdelijke aard. U kunt eventueel pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. Pas na enkele weken kunt u het resultaat van de behandeling goed beoordelen. Het is mogelijk dat u eerder een gunstig effect bemerkt. Soms is het nodig de behandeling te herhalen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 088 250 9494.

Telefoonnummers

Afdeling Pijnbehandeling
088 250 9122, optie 1 (afspraken)
088 250 9494, optie 2 (vragen, bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 14 juni 2024

Code: P07