Hypogastricusblokkade

U heeft een afspraak op de afdeling Pijnbehandeling van het Diakonessenhuis voor een plexus hypogastricusblokkade. Deze behandeling vindt plaats op locatie Zeist. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan.

Wat is een plexus hypogastricusblokkade?

Een plexus hypogastricusblokkade is een behandeling waarbij met behulp van één of meer naalden een baan van het onwillekeurige zenuwstelsel wordt geblokkeerd. Doel hiervan is vermindering van pijn. De behandeling wordt toegepast bij pijnklachten van de organen in het bekken (blaas, prostaat, baarmoeder, rectum). 

Voorbereidingen

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling pijnbehandeling als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

  • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
  • Suikerziekte.
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

Afspraken en verhindering

Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur terecht op telefoonnummer 088 250 9122.

Gang van zaken

Melden

Meld u bij de receptie van afdeling Pijnbehandeling in het Diakonessenhuis Zeist (hoofdingang, afdeling B1, 1e etage). Zorg dat u op tijd aanwezig bent. U wordt verzocht plaats te nemen in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de gastheer/ vrouw van de afdeling Pijnbehandeling u op en brengt u naar de behandelkamer.  

In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan een begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Houd rekening met een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer twee uur. In de wachtruimte van de afdeling Pijnbehandeling kunt u gebruik maken van koffie en thee. Uw eventuele begeleider kan daarnaast gebruik maken van het restaurant op de begane grond.

De behandeling

U gaat op uw buik op een smalle tafel liggen. De huid wordt verdoofd op de prikplaats(en). Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist een of meerdere naalden. Ter controle van de positie van de naald(en) wordt contrastvloeistof ingespoten. De blokkade vindt plaats met een chemische vloeistof. Deze vloeistof schakelt de zenuwbundel voor langere tijd uit. Als gevolg daarvan ontstaat een vermindering van de pijn in het bekken.

Een eerste blokkade wordt vaak voorafgegaan door een proefblokkade. Hierbij wordt een verdovende vloeistof ingespoten. Doel hiervan is te beoordelen of een verdere behandeling zinvol is. Als de proefblokkade een positief effect heeft, kan de pijnspecialist besluiten de behandeling te herhalen met inspuiting van de chemische vloeistof.

Indien er met u is afgesproken dat u tijdens de blokkade een ‘roesje’ krijgt dan moet u nuchter komen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder 'Sedatie tijdens een pijnblokkade'.

De behandeling duurt ongeveer vijftien minuten. Na de behandeling gaat u naar de verkoeverkamer van de afdeling pijnbehandeling om bij te komen. Na ongeveer 30 minuten bespreekt de pijnspecialist met u wanneer hij u terug wil zien voor controle.

Complicaties/ bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een plexus hypogastricusblokkade optreden:

  • Zwelling van het been of de voet.
  • Zenuwpijn of een doof gevoel in de lies en het been.
  • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms pijn.
  • Ontsteking van de tussenwervelschijf. Deze complicatie is zeer zeldzaam.

Na de ingreep

Naar huis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis

Er kan napijn optreden ten gevolge van de injectie. Deze pijn kan enkele weken aanhouden maar is van tijdelijke aard. U kunt eventueel pijnstillers innemen (bijvoorbeeld Paracetamol volgens bijsluiter). Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. Pas na enkele weken kunt u het resultaat van de behandeling goed beoordelen. Het is echter mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 088 250 9494.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 13 juni 2017

Code: P16