Lumbale sympaticusblokkade

U heeft een afspraak op de afdeling Pijnbehandeling van het Diakonessenhuis voor een lumbale sympaticusblokkade. Deze behandeling vindt plaats op locatie Zeist. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan.

Wat is een lumbale sympaticusblokkade?

Een lumbale sympaticusblokkade is een behandeling waarbij met behulp van één of meer naalden een baan van het onwillekeurige zenuwstelsel wordt geblokkeerd. Doel hiervan is vermindering van pijn. De behandeling wordt toegepast bij circulatiestoornissen aan het been, sympathische reflexdystrofie/ CRPS, lage rugklachten en bepaalde zenuwpijnen, zoals fantoompijn.

Voorbereidingen

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling pijnbehandeling als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

  • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoe lang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
  • Een (mogelijke) zwangerschap. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.
  • Suikerziekte.
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

Afspraken en verhindering

Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur terecht op telefoonnummer 088 250 9122.

Gang van zaken

Melden

Meld u bij de receptie van afdeling Pijnbehandeling op locatie Zeist (hoofdingang, afdeling B1, 1e etage). Zorg dat u op tijd aanwezig bent. U wordt verzocht plaats te nemen in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de gastheer/ vrouw van de afdeling Pijnbehandeling u op en brengt u naar de behandelkamer. 

In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan een begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Houd rekening met een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer twee uur. In de wachtruimte van de afdeling Pijnbehandeling kunt u gebruik maken van koffie en thee. Uw eventuele begeleider kan daarnaast gebruik maken van het restaurant op de begane grond.

De behandeling

Deze behandeling wordt uitgevoerd door een pijnspecialist. Dat is een anesthesioloog die gespecialiseerd is in pijnbehandeling. Soms behandelt de pijnspecialist u samen met een arts-assistent die in opleiding is. Als dit het geval is, vragen wij u voor uw behandeling of u hier bezwaar tegen heeft.

U gaat op uw buik op een smalle tafel liggen. De huid wordt verdoofd op de prikplaats(en). Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist een of meerdere naalden. Ter controle van de positie van de naald(en) wordt contrastvloeistof ingespoten. De blokkade vindt plaats met een chemische vloeistof. Deze vloeistof schakelt de zenuwbundel voor langere tijd uit. Als gevolg daarvan ontstaat een verbetering van de doorbloeding in uw been en voet. In veel gevallen heeft dit een vermindering van de pijn tot gevolg.  Een eerste blokkade wordt vaak voorafgegaan door een proefblokkade. Hierbij wordt een verdovende vloeistof ingespoten met een vaatverwijdend medicijn. Doel hiervan is de bloedvaten van het aangedane ledemaat beter te voorzien van bloed en de pijnklachten te verminderen. Als de proefblokkade een positief effect heeft, kan de pijnspecialist besluiten de behandeling te herhalen met inspuiting van de chemische vloeistof.

Als er met u is afgesproken dat u tijdens de definitieve blokkade een sedatie krijgt dan moet u nuchter komen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder 'Sedatie tijdens een pijnblokkade'. De behandeling duurt ongeveer vijftien minuten. Na de behandeling gaat u naar de verkoeverkamer van de afdeling pijnbehandeling om bij te komen. Na enige tijd bespreekt de pijnspecialist met u wanneer hij u terug wil zien voor controle.

Complicaties / bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een lumbale sympaticusblokkade optreden:

  • Zwelling van het been of de voet.
  • Zenuwpijn of een doof gevoel in de lies en het bovenbeen.
  • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit kan pijn veroorzaken.

Na de ingreep

Naar huis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

Weer thuis

Er kan napijn optreden ten gevolge van de injectie. Deze pijn kan enkele weken aanhouden maar is van tijdelijke aard. U kunt eventueel pijnstillers innemen (bijvoorbeeld Paracetamol volgens bijsluiter). Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. Pas na enkele weken kunt u het resultaat van de behandeling goed beoordelen. Het is echter mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 088 250 9494.

Telefoonnummers

Afdeling Pijnbehandeling
088 250 9122 (afspraken) / 088 250 9494 (vragen, bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 12 september 2019

Code: P24