Meckel's Divertikel

U heeft een afspraak gemaakt om te kijken of er een Meckel’s Divertikel (aangeboren uitstulping van de dunne darm) aanwezig is. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een Meckel’s Divertikel?

Een Meckel’s Divertikel is een aangeboren uitstulping van de dunne darm. Het onderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of er zich maagslijmvlies in een uitstulping van de dunne darm bevindt.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

  • Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Vanaf 12 uur ’s nachts mag u niets meer eten of drinken.
  • Drie dagen voorafgaande aan het onderzoek mag u geen röntgencontrastmiddel hebben gekregen.
  • Medicijnen die u gebruikt voor de darmmotoriek dient u drie dagen voor het onderzoek te staken.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Het onderzoek

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling Nucleaire geneeskunde op locatie Utrecht.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

U gaat liggen op een onderzoekstafel. Een grote camera (gammacamera) komt boven uw buik te staan. Vervolgens krijgt u een injectie in een ader van uw arm met de radioactieve stof 99mTc pertechnetaat. Met de camera worden nu gedurende vijf minuten opnamen gemaakt. Vervolgens wordt er, tot een uur na de injectie, om het kwartier een opname gemaakt. Iedere opname duurt vijf minuten.

Duur van het onderzoek

Het totale onderzoek duurt ongeveer een uur. Het kan zijn dat u op een later tijdstip terug moet komen om nog een foto te maken.

Aandachtspunten

Zwanger?

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meldt dit dan vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Verhinderd?

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook, wanneer u verhinderd bent om dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Kinderen

Het is aan te raden om geen kleine kinderen mee te nemen als u voor onderzoek komt op de afdeling Nucleaire geneeskunde. In de wachtkamer zitten namelijk mensen die zijn ingespoten met een radioactieve stof. Het is voor kinderen beter om geen straling te ontvangen als dat niet nodig is.

Na het onderzoek

Naar huis / verpleegafdeling

Direct na het onderzoek mag u terug naar huis of naar de verpleegafdeling.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Vragen

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde, telefoonnummer 088 250 6263. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur. 

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 25 augustus 2018

Code: NG26