Nierscintigrafie

U heeft een afspraak gemaakt voor een nierscintigrafie. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven.

Uw afspraken
Datum onderzoek:
Tijd:(voor een injectie)
Tijd:(voor het maken van foto's)

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek wordt verricht om te onderzoeken of er beschadiging aan de nieren is opgetreden. Een beschadiging aan de nieren kan onder andere ontstaan na doorgemaakte ontstekingen van de nieren.

Voorbereidingen

Meenemen

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Eerder onderzoek met contrastvloeistof

Als u korter dan twee weken voor dit onderzoek een onderzoek op de afdeling Radiologie heeft ondergaan met een contrastmiddel, meld dit dan bij het maken van de afspraak.

Water drinken voorafgaand aan het onderzoek

In het uur voorafgaand aan het onderzoek moet u ongeveer 1 liter water drinken. U mag in deze periode gewoon naar het toilet als dat nodig is.

Het onderzoek

Voor dit onderzoek krijgt u een injectie in een ader van uw arm met de radioactieve stof  99mTc-DMSA. Deze stof moet ongeveer twee uur inwerken. Na de injectie kunt u weggaan.
Als u terugkomt voor het onderzoek gaat u op uw buik op een onderzoekstafel liggen. Er komt een grote camera (gammacamera) boven uw rug te staan. Vervolgens worden er enkele opnamen van de nieren gemaakt. Iedere opname duurt zo’n 10 minuten. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Soms is het nodig aanvullende opnamen te maken.

afbeelding Onderzoekstafel met gammacamera

Onderzoekstafel met gammacamera

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Aandachtspunten

Zwanger?

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Bij verhindering

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook, wanneer u verhinderd bent, dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Kinderen

Het is aan te raden om geen kleine kinderen mee te nemen als u voor onderzoek komt op de afdeling Nucleaire geneeskunde. In de wachtkamer zitten namelijk mensen die zijn ingespoten met een radioactieve stof. Het is voor kinderen beter om geen straling te ontvangen als dat niet nodig is.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur. 

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 25 augustus 2018

Code: NG16