Oogoperatie bij verhoogde oogdruk (Baerveldt implant)

U heeft een afspraak voor een Baerveldt implant operatie vanwege een verhoogde oogdruk (glaucoom). Voor deze operatie wordt u een dag opgenomen op de afdeling Dagbehandeling van het Diakonessenhuis. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de operatie.

Wat is een Baerveldt implant operatie?

Een Baerveldt implant operatie is een operatie waarbij een (siliconen) buisje in het oog wordt geplaatst. Hierdoor kan het oogwater (dat de hoogte van de oogdruk bepaalt) uit het oog worden afgevoerd. Daardoor wordt de oogdruk lager. Het doel van deze operatie is de oogdruk te verlagen zodat uw gezichtsvermogen niet verder achteruit gaat. Een Baerveldt implant wordt geplaatst omdat de druppels niet of niet meer werken, u last heeft van bijwerkingen of omdat u allergisch reageert op de druppels.

Voorbereidingen

Preoperatieve screening

Voor de operatie heeft u een preoperatief onderzoek (screening). Deze  afspraak vindt meestal plaats aansluitend op het polikliniekbezoek waarin de arts de operatie met u heeft besproken. U heeft een gesprek met een medewerker van de apotheek, een verpleegkundige en de anesthesioloog. De anesthesioloog bespreekt met u welke vorm van anesthesie (verdoving) u krijgt tijdens uw operatie. Deze operatie vindt vrijwel altijd plaats onder algehele verdoving (narcose). Een enkele keer vindt de operatie onder plaatselijke verdoving plaats.

Voorbereidingen thuis

Bloedverdunnende medicijnen
Om het risico op bloedingen  tijdens en direct na de operatie te verkleinen, moet u als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt hier twee weken van tevoren mee stoppen. Overleg dit altijd met de arts die deze medicijnen aan u heeft voorgeschreven. Als u niet mag stoppen, meld dit dan vooraf aan uw behandelend oogarts.

Oogdruppels

 • Eén dag voor de operatie start u met het driemaal druppelen van het te opereren oog. U krijgt hiervoor een recept  met druppels (Pred Forte) en een zalf (Ultra Cortenol). Druppel ook op de ochtend van de ingreep nog een keer.
 • De oogdrukverlagende medicatie die u gebruikt, blijft u doorgebruiken tot én met de dag van de ingreep.

Verhinderd

Bent u verhinderd op de dag van de behandeling, neem dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de operatie) contact op met de polikliniek Oogheelkunde. Als er veranderingen aan uw oog (roodheid, pijn, minder zicht) of algemene veranderingen in de gezondheid (koorts, infectie, griep) optreden, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan de behandelend arts. De arts bespreekt met u of dit invloed heeft op de operatie.

Nuchter zijn

Als u onder algehele narcose geopereerd wordt, moet u nuchter zijn. Informatie over nuchter zijn vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’. U krijgt deze folder van de anesthesioloog. U vindt deze folder ook op onze website.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van de operatie de volgende zaken mee naar het ziekenhuis:

 • een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringsgegevens.

De operatie

U wordt, afhankelijk van de vorm van verdoving, een of twee werkdagen voor de operatie ’s middags na 13.30 uur gebeld over het tijdstip waarop u zich moet melden op de Dagbehandeling.

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling Dagbehandeling.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Op de Dagbehandeling krijgt u ter voorbereiding op de operatie pupilvernauwende druppels toegediend. Als u onder plaatselijke verdoving wordt geopereerd, krijgt u ook verdovende druppels toegediend. Op de operatiekamer krijgt u vervolgens de algehele narcose óf nogmaals verdovende druppels en een prik met nog meer verdovende vloeistof toegediend. Hoewel de meeste patiënten deze prik vinden meevallen, kan deze wel gevoelig zijn.

Gang van zaken tijdens de operatie

In de operatiekamer bevinden zich naast de oogarts, twee operatieassistenten, de anesthesist en een anesthesieverpleegkundige. Soms is een coassistent aanwezig, behalve als u daar bezwaar tegen heeft. De operatie wordt door uw oogarts zelf uitgevoerd. Tot het moment dat u in slaap wordt gebracht, mag uw begeleider aanwezig zijn. Als u onder plaatselijke verdoving wordt geopereerd, heeft u een doek over uw gezicht en zult u niet veel zien. U hoort wel alles en u kunt eventuele ongemakken aangeven.

In de operatiekamer ligt u op uw rug op een tafel. De oogarts maakt het oogslijmvlies open en maakt ruimte in uw oog voor de implant. Er wordt vervolgens een (siliconen) buisje, dat vast zit aan een klein (siliconen) plaatje, in uw oog geplaatst. Het buisje wordt vervolgens bedekt met een beschermend laagje harde oogrok (“sclera”), afkomstig van een donor. Als de operatie klaar is, wordt het slijmvlies van het oog gesloten met oplosbare hechtingen en wordt uw oog afgeplakt.

Duur van de ingreep

De ingreep duurt ongeveer 60 minuten. Afhankelijk van de vorm van verdoving bent u in totaal twee uur tot een halve dag in het ziekenhuis.

Te verwachten resultaat

De implant begint na ongeveer 6 weken te werken. De eerste 6 weken kan de oogdruk nog erg schommelen en hoger zijn. U moet daarom de drukverlagende oogdruppels tot minstens 6 weken na de operatie blijven gebruiken. Na ongeveer drie maanden is duidelijk of de ingreep is geslaagd.

De Baerveldt implant werkt vaak goed. Als het implant niet of matig werkt, betekent dit dat:

 • U soms toch nog oogdrukverlagende druppels moet blijven gebruiken om een goede oogdruk te bereiken.
 • Er soms een tweede implant in uw oog geplaatst moet worden en in zeldzame gevallen een derde. Dit wordt alleen gedaan als de eerste implant en de oogdrukverlagende druppels niet werken.

Risico's en mogelijke complicaties

 • Bij deze operatie is er een kleine kans dat u slechter gaat zien. In een zeldzaam geval kunt u helemaal blind worden.
 • Deze kans is het grootst als de ogen al zeer ernstig door glaucoom zijn aangedaan en er bijvoorbeeld alleen nog ‘kokerzien’ bestaat.
 • Na de operatie kan er versneld staar ontstaan. Om deze reden kan een staaroperatie nodig zijn.
 • U kunt last krijgen van een bloeding of een ontsteking. Soms wordt de oogdruk erg laag, zelfs zo laag dat er een hersteloperatie nodig is.
 • Het buisje kan zich soms terug trekken of bloot komen te liggen (ondanks dat er een beschermend laagje op ligt). Dit kan soms een hersteloperatie tot gevolg hebben.
 • Het hoornvlies kan troebel worden; in zeldzame gevallen is daar uiteindelijk een hoornvliestransplantatie voor nodig.
 • Ook kan dubbelzien optreden; dit is meestal van voorbijgaande aard, maar het komt ook wel eens voor dat het blijvend is en om dit te herstellen nog een operatie nodig is.
 • Soms is het nodig de bril aan te passen na de ingreep.
 • Vaak kunt u geen contactlenzen meer dragen vanwege het buisje dat dan in de weg kan zitten. Ook is de bedekking van het buisje zichtbaar als het bovenooglid wordt opgetild: het witte plekje dat dan zichtbaar wordt, is normaal en hoort zo. Bij sommige patiënten is de witte bedekking deels zichtbaar zonder dat het ooglid wordt opgetild.
 • Soms ontstaan er droge ogen. Dan is behandeling met kunsttranen nodig.

Na de operatie

Als u onder algehele narcose bent geopereerd, gaat u na de operatie nog enige tijd naar de uitslaapkamer. Hier kunt u rustig wakker worden en bijkomen van de operatie.

Bij- en nawerkingen

 • De meeste mensen zien de eerste paar dagen na de ingreep wazig. Dit is afhankelijk van hoe hoog of hoe laag de oogdruk direct na de ingreep is. Ook de zalf en druppels kunnen hier een bijdrage aan leveren. Soms kan dit wazig zien enkele weken aanhouden.
 • De hechtingen in het oog kunnen soms wat irriteren waardoor het oog gaat tranen.
 • U wordt geadviseerd tot minimaal de eerste twee maanden na de ingreep het oog te behandelen met (steroïd)druppels (6 keer per dag) en een zalf (voor het slapen gaan). Dit voorkomt dat het buisje dichtgroeit. U krijgt een recept mee.

Naar huis

Als u onder algehele narcose bent geopereerd, mag u naar huis als u goed wakker bent. Dit duurt meestal één tot enkele uren. Als u plaatselijk verdoofd bent, mag u na de operatie meteen naar huis.

Vervoer

Omdat het geopereerde oog afgeplakt is, kunt u niet zelf naar huis rijden. Zorg ervoor dat er iemand is die u naar huis brengt. U kunt vanuit het ziekenhuis ook een taxi bellen.

Adviezen voor thuis

 • De dag na de ingreep heeft u een afspraak met uw oogarts op de polikliniek. U kunt het oogverband de ochtend na de operatie zelf verwijderen of u kunt wachten tot de controle op de polikliniek en daar het verband laten verwijderen.
 • U hoeft op de dag van de operatie na thuiskomst geen oogdruppels meer te gebruiken. Het gebruik van oogdruppels bespreekt u met uw arts tijdens de controle op de polikliniek, een dag na de operatie. Dit is meestal zes maal daags (ongeveer om de twee uur) een druppel Pred Forte in het geopereerde oog en voor het slapen gaan de zalf.
 • De oogdrukverlagende medicatie van het geopereerde oog wordt na de operatie doorgebruikt. Het nietgeopereerde oog blijft u gewoon door druppelen, zoals u voor de ingreep ook al deed.
 • Doe de eerste weken rustig aan met oogdrukverhogende momenten (bukken, tillen, hoesten, persen, etcetera) voor zover dit mogelijk is, zeker wanneer de oogdruk laag is (onder de 8).
 • Probeer te voorkomen dat er water in uw oog komt: was voorzichtig uw gezicht en haren en ga gedurende de eerste twee weken na de operatie niet zwemmen of naar de sauna.

Problemen thuis

Tijdens kantooruren kunt u bij problemen bellen met de polikliniek Oogheelkunde. Buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende hulp in Utrecht. Zij overleggen met de dienstdoende oogarts.

Controleafspraak

De dag na de ingreep heeft u een afspraak met de oogarts op de polikliniek. Afhankelijk van de oogdruk is de volgende controle één week na de operatie. De daaropvolgende controles zijn na twee en vervolgens drie weken tot de situatie stabiel is. Houd er dus rekening mee dat u de eerste twee maanden na de ingreep  veel moet druppelen en vaak op controle in het ziekenhuis moet komen.

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde Utrecht
088 250 9429

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 10 december 2021

Code: OOG36