Oogoperatie bij verhoogde oogdruk (een trabeculectomie)

U heeft een afspraak voor een trabeculectomie vanwege een verhoogde oogdruk (glaucoom). Voor deze operatie wordt u een dag opgenomen op de afdeling Dagbehandeling van het Diakonessenhuis. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de operatie.

Wat is een trabeculectomie?

Een trabeculectomie is een operatie waarbij een klein gaatje wordt gemaakt onder een (lichaamseigen) flapje onder het bovenste ooglid in de oogbol. Hierdoor kan oogwater (dat de hoogte van de oogdruk bepaalt) uit het oog worden afgevoerd waardoor de druk lager wordt. Het doel van de operatie is de oogdruk te verlagen zodat uw gezichtsvermogen niet verder achteruitgaat. U gaat niet beter zien door de ingreep. Een trabeculectomie wordt uitgevoerd als oogdruppels en/of laserbehandeling niet of onvoldoende effect hebben.

Voorbereidingen

Preoperatieve screening

Zodra uw arts u heeft verwezen voor de operatie starten we met de voorbereiding ervan. Zo kijken we welke verdoving voor u geschikt is en of u nazorg nodig heeft. Deze voorbereiding noemen we de preoperatieve screening. Hoe de preoperatieve screening verloopt en wat u hiervoor zelf moet doen leest u in de folder ‘Het plannen van uw operatie’.

Verdoving

De trabeculectomie vindt meestal plaats onder algehele narcose (verdoving). Soms vindt de operatie onder plaatselijke verdoving plaats.

Voorbereidingen thuis

Bloedverdunnende medicijnen
Om het risico op bloedingen  tijdens en na de operatie te verkleinen, moet u als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt hier twee weken van tevoren mee stoppen. Overleg dit altijd met de arts die deze medicijnen aan u heeft voorgeschreven. Als u niet mag stoppen, meld dit dan vooraf aan uw behandelend oogarts.

Oogdrukverlagende oogdruppels

 • Een dag voor de operatie start u met 3x druppelen van het te opereren oog. U krijgt hiervoor een recept met druppels (Pred Forte) en een zalf (Ultra Cortenol). Druppel ook op de ochtend van de ingreep nog een keer.
 • De oogdrukverlagende medicatie die u gebruikt, blijft u doorgebruiken tot en met de dag van de ingreep.

Verhinderd

Bent u verhinderd op de dag van de behandeling, neem dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de operatie) contact op met de polikliniek Oogheelkunde. Als er veranderingen aan uw oog (roodheid, pijn, minder zicht) of algemene veranderingen in de gezondheid (koorts, infectie, griep) optreden, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan de behandelend arts. De arts bespreekt met u of dit invloed heeft op de operatie.

Nuchter zijn

Als u onder algehele narcose geopereerd wordt, moet u nuchter zijn. Informatie over nuchter zijn vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’. U krijgt deze folder van de anesthesioloog. U vindt deze folder ook op onze website.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van de operatie de volgende zaken mee naar het ziekenhuis:

 • een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringsgegevens.

De operatie

U wordt, afhankelijk van de vorm van verdoving, een of twee werkdagen voor de operatie ’s middags na 13.00 uur gebeld over het tijdstip waarop u zich moet melden op de Dagbehandeling.

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling Dagbehandeling.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Op de Dagbehandeling krijgt u ter voorbereiding op de operatie pupilvernauwende druppels toegediend. Als u onder plaatselijke verdoving wordt geopereerd, krijgt u ook verdovende druppels toegediend. Op de operatiekamer krijgt u vervolgens de algehele narcose of nogmaals verdovende druppels toegediend.

Gang van zaken tijdens de operatie

In de operatiekamer zijn naast de oogarts, twee operatieassistenten, de anesthesist, een anesthesieverpleegkundige en, als u daar toestemming voor heeft gegeven, een of meerdere coassistenten aanwezig. Tot het moment dat u in slaap wordt gebracht, mag uw begeleider aanwezig zijn. Als u onder plaatselijke verdoving wordt geopereerd, heeft u een doek over uw gezicht en zult u niet veel zien. U hoort wel alles en u kunt eventuele ongemakken aangeven.

In de operatiekamer ligt u op uw rug op een tafel. U moet een uur lang redelijk stil blijven liggen. De oogarts maakt vervolgens een klein gaatje in het oog, waarover weer een ‘flapje’ van het oogwit wordt teruggeplaatst. In dit flapje worden enkele niet-oplosbare hechtingen geplaatst. Onder dit flapje door kan het oogwater langzaam wegstromen waardoor de oogdruk lager wordt. Als de operatie klaar is, wordt het slijmvlies van het oog gesloten met oplosbare hechtingen en wordt uw oog afgeplakt.

Duur van de ingreep

De ingreep duurt ongeveer 60 minuten. Afhankelijk van de vorm van verdoving bent u in totaal twee uur tot een halve dag in het ziekenhuis.

Risico’s en mogelijke complicaties

 • Bij ongeveer één op de vijf operaties groeit het gaatje in het oog helemaal of gedeeltelijk dicht en zal de oogdruk weer stijgen. Er zijn dan verschillende behandelingen mogelijk:
  • het gebruik van meer oogdruppels (Pred Forte);
  • laseren van de hechtingen in het oog en/of het oog masseren;
  • het gebruik van oogdrukverlagende druppels;
  • in sommige gevallen moet er een her-operatie plaatsvinden.
 • Bij deze operatie is er een kleine kans dat u slechter gaat zien. In een zeldzaam geval kunt u helemaal blind worden. Deze kans is het grootst als de ogen al zeer ernstig door glaucoom zijn aangedaan en er bijvoorbeeld alleen nog ‘kokerzien’ bestaat (vergelijkbaar met het kijken door een wc-rolletje).
 • Na de operatie kan er versneld staar ontstaan. Om deze reden kan een staaroperatie nodig zijn.
 • U kunt last krijgen van een bloeding, een ontsteking of een te lage oogdruk.
 • Soms is het nodig de bril aan te passen na de ingreep.
 • Soms kunt u geen contactlenzen meer dragen vanwege een blaasje dat zich, als gevolg van deze operatie, onder het ooglid vormt. De vorming van zo’n wit blaasje is normaal na een trabeculectomie.

Na de operatie

Als u onder algehele narcose bent geopereerd, gaat u na de operatie nog enige tijd naar de uitslaapkamer. Hier kunt u rustig wakker worden en bijkomen van de operatie.

Bij- en nawerkingen

 • De meeste mensen zien de eerste paar dagen na de ingreep wazig. Dit is afhankelijk van hoe hoog of hoe laag de oogdruk direct na de ingreep is. Soms kan dit wazig zien enkele weken aanhouden.
 • De hechtingen in het oog kunnen soms wat irriteren waardoor het oog gaat tranen.
 • U wordt geadviseerd tot minimaal de eerste twee maanden na de ingreep het oog te behandelen met (steroïd)druppels en een zalf. Dit voorkomt dat het gaatje dichtgroeit. U krijgt een recept mee.
 • Na ongeveer drie maanden is duidelijk of de ingreep is geslaagd.

Naar huis

Als u plaatselijk verdoofd bent, mag u na de operatie meteen naar huis. Als u onder algehele narcose bent geopereerd, mag u naar huis als u goed wakker bent. Dit duurt meestal één tot enkele uren.

Vervoer

Omdat het geopereerde oog afgeplakt is, kunt u niet zelf naar huis rijden. Zorg ervoor dat er iemand is die u naar huis brengt. U kunt vanuit het ziekenhuis ook een taxi bellen.

Adviezen voor thuis

 • De dag na de ingreep heeft u een afspraak met uw oogarts op de polikliniek. U kunt het oogverband de ochtend na de operatie zelf verwijderen of u kunt wachten tot de controle op de polikliniek en daar het verband laten verwijderen.
 • U hoeft op de eerste dag na de operatie thuis niet te druppelen. Het gebruik van oogdruppels bespreekt u met uw arts tijdens de controle op de polikliniek, een dag na de operatie. Dit is vrijwel altijd zes maal daags (ongeveer om de twee uur) een druppel Pred Forte in het geopereerde oog en voor het slapen gaan de zalf.
 • De oogdrukverlagende medicatie van het geopereerde oog wordt na de operatie gestaakt. Het nietgeopereerde oog moet u gewoon druppelen, zoals voor de ingreep.
 • Doe de eerste weken rustig aan met oogdrukverhogende momenten (bukken, tillen, hoesten, persen, etcetera) voor zover dit mogelijk is, zeker wanneer de oogdruk laag is (onder de 8).
 • Probeer te voorkomen dat er water in uw oog komt: was voorzichtig uw gezicht en haren en ga gedurende de eerste twee weken na de operatie niet zwemmen en naar de sauna.

Problemen thuis

Tijdens kantooruren kunt u bij problemen bellen met de polikliniek Oogheelkunde. Buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende hulp in Utrecht. Zij overleggen met de dienstdoende oogarts.

Controleafspraak

De dag na de ingreep heeft u een afspraak met de oogarts op de polikliniek. Afhankelijk van de oogdruk is de volgende controle één week na de operatie. De daaropvolgende controles zijn na twee en vervolgens drie weken tot de situatie stabiel is. Houd er dus rekening mee dat u de eerste twee maanden na de ingreep  veel moet druppelen en vaak op controle in het ziekenhuis moet komen.

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 februari 2024

Code: OOG32