Schildwachtklierscintigram (sentinel node) van de mamma (borst)

U heeft een afspraak gemaakt voor een schildwachtklierscintigram (sentinel node) van de mamma (borst). Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie in uw geval anders kan zijn dan beschreven is.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de lymfklier op te sporen die via een lymfvat rechtstreeks in verbinding staat met de plaats van de afwijking. Deze klier noemt men sentinel node, schildwachtklier of poortwachtklier. Met behulp van het onderzoek weet de chirurg dan precies op welke plaats hij moet opereren om de schildwachtklier te kunnen verwijderen.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Houdt u zich aan de voorbereidingen die met u zijn doorgenomen voor de operatie.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Het onderzoek

Melden

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling Nucleaire geneeskunde op locatie Utrecht, tenzij anders met u is afgesproken.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Op de dag dat u geopereerd wordt, vindt eerst een onderzoek plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde om te bepalen waar de schildwachtklier zich bevindt.

Om de schildwachtklier te kunnen opsporen wordt een kleine hoeveelheid van een radioactieve stof (99mTc-nanocolloid) rondom het gezwel of de plaats waar het gezwel heeft gezeten, ingespoten. Vanuit deze injectieplek stroomt de radioactieve stof door een lymfvat naar de schildwachtklier.

De schildwachtklier bevindt zich meestal in de oksel, soms ook naast het borstbeen. Soms zijn er meerdere schildwachtklieren aanwezig. Nadat de radioactieve stof is ingespoten, wordt er gewacht totdat de schildwachtklier in beeld komt. 20 minuten na de injectie wordt gekeken of de schildwachtklier al in beeld komt door een grote gammacamera boven de borst te plaatsen. In een enkel geval komt het voor dat er geen schildwachtklier in beeld komt. Zodra de schildwachtklier zichtbaar wordt, worden er vanuit verschillende richtingen foto's gemaakt. Vervolgens wordt er twee of drie keer een nieuwe tijd met u afgesproken om in de loop van de ochtend het vervolg te bekijken en foto's te maken. Bij de laatste afspraak wordt de schildwachtklier of -klieren met een viltstift op de huid gemarkeerd en wordt met een probe (een kleine detector in de vorm van een grote pen) gecontroleerd of de juiste plaats met viltstift is aangegeven. De probe geeft door middel van geluid aan waar de schildwachtklier of -klieren zich bevindt en zal ook tijdens de operatie gebruikt worden om deze op te sporen.

Met dit onderzoek wordt de schildwachtklier alleen opgespoord. Pas als de schildwachtklier na de operatie verwijderd is, kan hij worden onderzocht.  
Onderzoek en operatie worden altijd op elkaar afgestemd. De operatie gaat altijd door, ook al loopt het onderzoek uit. In dat geval wordt contact gezocht met de chirurg en wordt overlegd over een iets later tijdstip van de operatie.

afbeelding Onderzoekstafel met gammacamera

Onderzoekstafel met gammacamera

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek verschilt per patiënt. Meestal komt u 2 à 3 keer 20 minuten verspreid over de ochtend naar de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Aandachtspunten

Zwanger?

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Bij verhindering

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook, wanneer u verhinderd bent om op het afgesproken tijdstip te komen, dit tenminste twee dagen voor het onderzoek door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Kinderen

Het is aan te raden om geen kleine kinderen mee te nemen als u voor onderzoek komt op de afdeling nucleaire geneeskunde. In de wachtkamer zitten namelijk meerdere mensen die zijn ingespoten met een radioactieve stof. Het is beter dat kinderen geen straling ontvangen als dat niet nodig is.

Vragen

Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde, telefoonnummer 088 250 6263. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur. 

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 25 augustus 2018

Code: NG33