Scintigrafie van de hartspier (cold-pressure test)

U heeft een afspraak gemaakt voor een scintigram van de hartspier door middel van een Cold-pressure test. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

U wordt verwacht op
Datum onderzoek A:tijdstip
Datum onderzoek B:tijdstip

Uw medicijngebruik rond het onderzoek

2 dagen voor onderzoek A en de dag waarop het onderzoek plaatsvindt niet meer innemen:

..................................................................................................

..................................................................................................

Alle medicijnen mogen na het eerste onderzoek (A) weer worden ingenomen.

Gebruikt u een plastablet? Deze graag op de ochtend van beide onderzoeken (A en B) niet innemen.

Let op
Als u na het staken van de medicijnen pijn op de borst krijgt, kunt u, als u dit zelf echt nodig acht, nitrospray of een pilletje onder de tong gebruiken.
Als de nitrospray of het pilletje onder de tong 4 uur voor het inspanningsonderzoek wordt ingenomen, moet het inspanningsonderzoek naar een later tijdstip worden verplaatst.
Als de pijn, ook na herhaling van inname van nitrospray of een pilletje onder de tong, niet binnen 20 minuten verdwijnt, moet u contact opnemen met uw huisarts.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is na te gaan hoe de doorbloeding van de hartspier is tijdens het onderdompelen van uw handen in ijswater in vergelijking met de doorbloeding van de hartspier zonder onderdompeling van uw handen in ijswater.

Voorbereidingen

De onderstaande voorbereidingen bij ‘Medicijnen’ gelden alleen voorafgaande aan onderzoek A.

Medicijnen

Bepaalde medicijnen die u voor uw hart gebruikt moeten voor onderzoek A tijdelijk worden gestaakt. Dit wordt bij het afspreken van het onderzoek met u doorgenomen.   

Het is aan te bevelen om de medicijnen, die u voor het onderzoek niet mag gebruiken, mee te nemen. U kunt deze medicijnen direct na het onderzoek innemen.  

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis. Neem op de eerste onderzoeksdag ook de medicijnen, waarmee u in verband met het onderzoek tijdelijk bent gestopt, mee. U kunt deze medicijnen direct na het onderzoek innemen.  

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten verdeeld over twee dagen. U kunt met eigen vervoer het ziekenhuis bezoeken voor dit onderzoek. Begeleiding na het onderzoek is niet per se noodzakelijk.

A. Onderzoek van de hartspier bij onderdompeling van de handen in ijswater (duur 1½ uur)

De eerste dag wordt bekeken hoe de doorbloeding van de hartspier is bij onderdompeling van de handen in ijswater. Voor het onderzoek wordt een ECG-apparaat aangesloten. Hiermee wordt een hartfilmpje gemaakt. Tijdens het onderzoek wordt de hartslag in de gaten gehouden met het ECG en de bloeddruk gemeten met een bloeddrukmeter. Vervolgens wordt er een infuus ingebracht. Daarna moet u uw handen zo lang als u dat kunt volhouden, onderdompelen in een emmer met ijswater. Dat is een vorm van grote belasting voor de hartspier. Via het infuus krijgt u de radioactieve stof 99mTc-myoview toegediend. 

U kunt hierna zonodig uw medicijnen weer innemen.   

Na ongeveer 30 minuten krijgt u twee bekers water te drinken en worden er foto’s gemaakt. U komt op een onderzoektafel te liggen. Een grote camera (gammacamera) wordt boven het hart geplaatst en draait om u heen. Dit duurt 16 minuten. Daarna worden er in twee minuten doorsnede-opnamen gemaakt door middel van een CT scan.

Als de opnamen technisch zijn gelukt, is het onderzoek voor deze dag klaar.

Afbeelding onderzoekstafel met gammacamera

Onderzoektafel met gammacamera

B. Onderzoek van de hartspier in rust (duur: 1½ uur)

De volgende dag (nu zijn er geen voorbereidingen nodig) wordt er gekeken naar de doorbloeding van de hartspier in rust. U komt op de afgesproken tijd weer naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. U krijgt een injectie in een ader van uw arm met de radioactieve stof 99mTc-myoview. Ongeveer 30 minuten nadat u de injectie heeft gehad, krijgt u twee bekers water te drinken en worden er foto’s gemaakt. Dit duurt 16 minuten. Daarna worden er in twee minuten doorsnede opnamen gemaakt door middel van een CT scan.

De opnamen van onderzoek A en onderzoek B worden met elkaar vergeleken en er wordt gekeken of de opnamen technisch goed zijn gelukt. 

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van uw behandelend cardioloog.

Aandachtspunten

Zwanger?

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Bij verhindering

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u daarom, als u verhinderd bent, dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Kinderen

Het is aan te raden om geen kleine kinderen mee te nemen als u voor onderzoek komt op de afdeling Nucleaire geneeskunde. In de wachtkamer zitten namelijk mensen die zijn ingespoten met een radioactieve stof. Het is voor kinderen beter om geen straling te ontvangen als dat niet nodig is.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde, telefoonnummer 088 250 6263. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 25 augustus 2018

Code: NG29