Scintigrafie van de hersenen met behulp van de radioactieve stof 123I-IBZM of 123I-FP-CIT (DaT scan)

U heeft een afspraak gemaakt voor een scintigrafie van de hersenen met behulp van de radioactieve stof 123I-IBZM of 123I-FP-CIT (DaT Scan). Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Uw afspraken
Datum onderzoek:
Tijd:(drankje en injectie)
Tijd:(foto's)

Doel van het onderzoek

Bij een scintigrafie van de hersenen met de radioactieve stof 123I-IBZM of 123IFP-CIT wordt een beeld verkregen van die gebieden in de hersenen die de spierbewegingen regelen.

In de cellen van de hersenen vinden vele processen plaats. Welke radioactieve stof gebruikt wordt is afhankelijk van welk proces in de hersenen bekeken moet worden. Het onderzoek wordt onder andere gedaan bij verdenking op de ziekte van Parkinson.

Voorbereidingen

Medicijnen

Bepaalde medicijnen moeten vooraf aan het onderzoek worden gestaakt. Bij het maken van de afspraak wordt dit met u doorgenomen.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Claustrofobie

Als u last heeft van een benauwd gevoel in kleine ruimten (claustrofobie) kunt u dit bij het begin van het onderzoek melden. Zo nodig krijgt u een kalmeringstablet. Houd er rekening mee dat u na het innemen van deze tablet niet meer zelfstandig naar huis kunt rijden. Regel daarom een taxi of iemand die u naar huis brengt, of maak gebruik van het openbaar vervoer. 

Als u voor een kalmeringstablet kiest, mag u drie dagen niet deelnemen aan het verkeer in verband met verminderd reactievermogen.

Het onderzoek

U krijgt eerst een beker water te drinken met daarin opgelost natriumperchloraat. Deze stof zorgt ervoor dat de schildklier het radioactieve jodium (dat u later krijgt ingespoten) niet opneemt.   

Een half uur later krijgt u een injectie met een radioactieve stof in een ader van uw arm. 

  • Als u een injectie krijgt met de radioactieve stof 123I - IBZM komt u twee uur na de injectie terug voor het maken van de foto’s. 
  • Als u een injectie krijgt met de radioactieve stof 123I - FP-CIT komt u drie uur na de injectie terug voor het maken van de foto’s. 

Na de injectie kunt u de afdeling verlaten. U krijgt de tijd te horen waarop u zich moet melden voor het maken van de foto's. 

Voor het maken van de foto’s gaat u op uw rug op een onderzoekstafel liggen. Uw hoofd ligt daarbij in een speciale steun, zodat u met uw hoofd goed stil kunt liggen tijdens het onderzoek. Een grote camera (gammacamera) wordt onder en boven uw hoofd geplaatst. De laborant draait een proefronde met de camera’s om de camera's zo dichtbij mogelijk te kunnen plaatsen. Na het instellen van de camera’s duurt het maken van de foto’s ruim een half uur. 
 

afbeelding Onderzoekstafel met gammacamera

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Aandachtspunten

Zwanger?

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Bij verhindering

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook wanneer u verhinderd bent, dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Kinderen

Het is aan te raden om geen kleine kinderen mee te nemen als u voor onderzoek komt op de afdeling Nucleaire geneeskunde. In de wachtkamer zitten namelijk mensen die zijn ingespoten met een radioactieve stof. Het is voor kinderen beter om geen straling te ontvangen als dat niet nodig is.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 25 augustus 2018

Code: NG14