Toediening van midazolam bij kinderen

Uw kind moet op de Spoedeisende hulp of de kinderafdeling een ingreep ondergaan die mogelijk spannend is en/of angst oproept. Om te zorgen dat uw kind minder angstig is tijdens de ingreep geven wij uw kind het kalmerende middel midazolam. We dienen dit toe met een neusspray. In deze folder vindt u informatie over de toediening van midazolam en de mogelijke bijwerkingen.

Hoe werkt het?

Midazolam is een slaapmiddel. Het kan op verschillende manieren worden toegediend. Wij doen dit bij voorkeur via de neus omdat uw kind dan niet geprikt hoeft te worden. Voor kinderen is toediening via de neus over het algemeen prettiger.

Voordat het medicijn wordt toegediend, controleren we de ademhaling en het zuurstofgehalte van het bloed. Het meten van het zuurstofgehalte gebeurt met een knijper of pleister op de vinger/teen.

Het medicijn wordt via een of beide neusgaten toegediend. Vijf minuten van tevoren krijgt uw kind een verdovende spray toegediend in het/de betreffende neusgat(en). Dit doen we omdat midazolam een prikkend gevoel kan geven. Het middel treedt na vijf tot tien minuten in werking en werkt ongeveer 60 minuten. Midazolam zorgt voor angstvermindering en heeft ook een licht slaapverwekkend effect.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerking van midazolam is het langzamer worden van de ademhaling. Daarom worden de ademhaling en het zuurstofgehalte gecontroleerd. Als het nodig is, krijgt uw kind extra zuurstof toegediend. In enkele gevallen kan een kind een tegengestelde reactie (opwinding en/of verwardheid) hebben op midazolam.

Naar huis

Uw kind mag naar huis als hij/zij:

  • normaal kan praten (passend bij de leeftijd)
  • een normale ademhaling en hartfrequentie heeft en het zuurstofgehalte goed is 
  • zelfstandig kan zitten of lopen (passend bij de leeftijd)
  • niet braakt of misselijk is

Contact opnemen

Mocht uw kind thuis klachten krijgen die u niet vertrouwt, neem dan contact op met de afdeling waar uw kind behandeld is. De afdelingen zijn 24 uur per dag bereikbaar. De kinderafdeling is bereikbaar via 088 250 6134, de Spoedeisende hulp is bereikbaar via 088 250 6211.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 15 maart 2021

Code: SEH05