Verlengde lactosetolerantietest (verlengde LTT)

In deze folder vindt u informatie over een verlengde lactosetolerantietest (verlengde LTT). Voor dit onderzoek krijgt u een lactoseoplossing te drinken en wordt op vaste tijdstippen bij u bloed afgenomen. Het onderzoek vindt plaats op het afnamelaboratorium op locatie Utrecht en Zeist.

Wat is een lactosetolerantietest?

Lactose is een soort suiker dat voorkomt in melkproducten en etenswaren waarin melk is verwekt. Met de lactosetolerantietest wordt nagegaaan of het lichaam lactose in voldoende mate kan omzetten. Bij onvoldoende omzetting kunnen darmklachten bestaan.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Voor de eerste bloedafname moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u  op de dag voorafgaand aan het onderzoek na 23.00 uur niets meer mag eten of drinken. U mag ook niet roken of kauwgom gebruiken. Een slokje water om medicijnen in te nemen of bij het tanden poetsen is wel toegestaan.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs en het aanvraagformulier voor uw laboratoriumonderzoek mee naar het ziekenhuis.Komt u voor het eerst in het Diakonessenhuis? Schrijf u dan eerst in bij de balie Patiëntinschrijving in Utrecht of Zeist. U heeft hiervoor ook uw verzekeringsgegevens nodig.

Het onderzoek

Melden

Meld u op tijd bij de polikliniek Bloedafname. Kijk goed op welke locatie u de afspraak heeft.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Een medewerker van het afnamelaboratorium neemt bloed bij u af. Hierna krijgt u een lactoseoplossing te drinken. Vervolgens wordt na 30, 60, 90 en 120 minuten  nogmaals bloed bij u afgenomen. Door de lactose kunt u op de dag van het onderzoek of de dag erna diarree krijgen.

Let op!

  • Nadat de eerste bloedafname heeft plaatsgevonden, mag u gedurende het onderzoek niet eten en alleen water of thee zonder suiker drinken.
  • Meldt u zich tijdig voor de tweede, derde, vierde of vijfde bloedafname. U mag dan direct doorlopen naar de ruimte waar de bloedafname plaatsvindt. 

Na het onderzoek

Eten en drinken

Na de vijfde bloedafname is het onderzoek beëindigd. U mag weer eten en drinken zoals u gewend bent.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is binnen een paar dagen bekend en wordt naar uw behandelend arts gezonden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van het afnamelaboratorium of uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Bloedafname/laboratorium
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 2 februari 2024

Code: KCHI13