Vetbalans

In deze folder vindt u informatie over het verzamelen van ontlasting voor een vetbalansonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op het laboratorium voor Klinische Chemie, Hematologie en Immunologie (KCHI) op locatie Utrecht en Zeist.

Wat is een onderzoek vetbalans?

Het onderzoek geeft informatie over de mate waarin vetten door het lichaam worden omgezet. Voor dit onderzoek verzamelt u gedurende drie dagen uw ontlasting in een daarvoor bestemde plastic pot.

Voorbereidingen

Ophalen plastic pot

De pot haalt u op bij de polikliniek Bloedafname:

 • locatie Utrecht, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
 • locatie Zeist, maandag t/m vrijdag, 7.15 – 16.30 uur
 • locatie Doorn, maandag t/m vrijdag, 8.00 – 15.30 uur

Neem bij het ophalen van de pot het aanvraagformulier mee naar het ziekenhuis.

Heeft u een digitale aanvraag? Dan vindt u die in mijnDiak of in uw mail. U kunt de digitale aanvraag bij het ophalen op uw telefoon laten zien, of vooraf thuis uitprinten.

U krijgt standaard 1 pot en etiketten met uw gegevens mee.

Dieet

Als u van uw specialist of diëtiste een dieetadvies heeft gekregen, moet u dit advies opvolgen.

Het verzamelen van de ontlasting

Hieronder vindt u een aantal richtlijnen voor het verzamelen van de ontlasting:

 • Als voor u een dieet is opgesteld, is het nodig dat u zich aan het dieet houdt. U mag geen extra voedingsmiddelen gebruiken.
 • Twee dagen na de start van het dieet begint u met het verzamelen van de ontlasting. Tijdens de dagen dat u de ontlasting verzamelt, blijft u zich aan het dieet houden.
 • Is geen dieet afgesproken, dan start u zodra u de pot heeft opgehaald.
 • Gedurende drie dagen verzamelt u de ontlasting in de plastic pot.
 • U mag de ontlasting eerst opvangen in een schone po en daarna overbrengen in de pot. Sluit de pot steeds goed af.
 • Bewaar de afgesloten pot bij voorkeur in de koelkast.
 • Noteer op het etiket etiketten de datum en tijd waarop u bent begonnen met het verzamelen én de datum en tijd waarop het verzamelen is beëindigd. Na het verzamelen plakt u de etiketten met uw gegevens op de pot.
 • Lever na het verzamelen van de ontlasting de pot, samen met het aanvraagformulier, zo spoedig mogelijk in bij de locatie waar u de pot heeft opgehaald. Heeft u een digitale aanvraag? Dan vindt u die in mijnDiak of in uw mail. U kunt de digitale aanvraag bij het inleveren op uw telefoon laten zien, of vooraf thuis uitprinten.
  U hoeft voor het inleveren geen afspraak te maken. Zie voor locaties en openingstijden het kopje 'Ophalen plastic pot' aan het begin van deze folder.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is binnen drie weken bekend en wordt naar uw behandelend arts gezonden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van de polikliniek Bloedafname of uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Polikliniek Bloedafname
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 28 mei 2024

Code: KCHI11