Voorste kruisbandreconstructie

Binnenkort ondergaat u een reconstructie van uw voorste kruisband. U wordt voor deze ingreep een dag en soms een nacht opgenomen in ons ziekenhuis. In deze folder vindt u meer informatie over de ingreep, adviezen voor thuis en het resultaat.

Deze ingreep vindt plaats in de Diak Clinic, onderdeel van het Diakonessenhuis. Meestal is dat op locatie Zeist. Soms wordt de operatie om medische redenen in Utrecht gepland. Uw polikliniekafspraken kunnen op een locatie naar keuze.

Wat is een voorste kruisbandreconstructie?

Tijdens sporten of door een ongelukkige beweging kan uw voorste kruisband (gedeeltelijk) scheuren. Uw orthopedisch chirurg kan u dan adviseren uw voorste kruisband te vervangen. Dit heet een ‘voorste kruisbandreconstructie’. De voorste kruisband wordt tijdens een kijkoperatie vervangen door eigen peesmateriaal. Doel van deze ingreep is uw knie weer stabiel te maken.

Afbeelding gezonde knie

Afbeelding 1 - Ligging van de voorste kruisband in het kniegewricht 

afbeelding voorste kruisband ruptuur

Afbeelding 2 - Een gescheurde voorste kruisband 

Wanneer een voorste kruisbandreconstructie?

Of een voorste kruisbandreconstructie aan de orde is, is onder andere afhankelijk van uw leeftijd, type sport of werk, ernst van het letsel en ander letsel aan bijvoorbeeld kraakbeen of meniscus. De orthopedisch chirurg zal dit met u bespreken tijdens het consult.

Voorbereidingen thuis

Fysiotherapie

Maak vóór de operatie een afspraak bij uw fysiotherapeut. De fysiotherapeut legt u dan uit hoe u moet lopen en traplopen met krukken.

Vervoer na de operatie

Na de operatie kunt u niet autorijden. Zorg ervoor dat uw vervoer naar huis geregeld is.

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder 'Opname in het Diakonessenhuis' staat aangegeven welke spullen u mee moet nemen naar het ziekenhuis. Dit is een algemene lijst. Neem voor de voorste kruisbandreconstructie ook mee: 

  • een wijde broek (na de operatie heeft u een drukverband om uw knie, waardoor uw knie dikker is) 
  • schoenen waar u gemakkelijk instapt 

Doe uw spullen in een kleine koffer/tas (afmeting ongeveer 60 x 50 x 40 cm) en leg de kleding die u na de operatie wilt dragen bovenop. 

Vraag uw bezoek na de operatie uw (elleboog)krukken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de opname) aan de opnameplanner Orthopedie (het telefoonnummer vindt u achter in de folder). We kunnen dan iemand anders in uw plaats helpen. De opnameplanner maakt graag meteen een nieuwe afspraak met u.

De opname

Melden

Een (werk)dag voor de opnamedag krijgt u tussen 13.30 en 16.00 uur telefonisch te horen hoe laat en waar we u precies verwachten. U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling. Hier neemt u plaats in de ontvangstruimte.

Voorbereidingen

Een verpleegkundige haalt u op voor het opnamegesprek. Hij/zij vraagt u naar uw medicijnen en de naam van uw contactpersoon. De verpleegkundige vertelt u hoe laat we u ongeveer opereren.

Na het opnamegesprek gaat u terug naar de ontvangstruimte tot de verpleegkundige u ophaalt voor de operatie. De verpleegkundige brengt u naar de voorbereidingsruimte. Onderweg laat u uw bagage achter in een kluisje.

In de voorbereidingsruimte kleedt u zich om in een operatiejasje en neemt u plaats op een bed. Uw kleding gaat samen met de sleutel van uw kluis in een tas die u van de verpleegkundige krijgt. Deze tas wordt aan uw bed bevestigd en blijft dus bij u in de buurt.

Vervolgens krijgt u medicijnen ter voorbereiding op de operatie. Er wordt een infuusnaald geprikt, uw bloeddruk wordt gemeten en u krijgt plakkers op uw borst om uw hartfunctie tijdens de operatie in de gaten te kunnen houden.

Anesthesie

Een voorste kruisbandreconstructie vindt plaats onder algehele verdoving (narcose) of met een ruggenprik. De anesthesioloog bespreekt de wijze van verdoving en uw voorkeur voor uw opname met u. Informatie over de verdoving vindt u in de folder 'Algehele en regionale anesthesie'. Deze krijgt u tijdens het intakegesprek.

De operatie

Via een kleine snede (van maximaal één centimeter) brengt de orthopedisch chirurg een smalle buis (de artroscoop) in de knie. De artroscoop bevat een lens en een lichtkabeltje en is aangesloten op een tv-scherm. Zo ziet en controleert de orthopedisch chirurg de handelingen tijdens de operatie. Via een tweede en derde horizontale snede brengt de chirurg instrumentaria in het gewricht om de ingreep uit te voeren. Hij/zij bekijkt of de meniscus en het kraakbeen intact zijn. Als uw kraakbeen beschadigd is, behandelen we dat. Een mogelijke scheur in uw meniscus hechten we gelijk, als dat kan. Anders verwijderen we het zieke gedeelte van de meniscus. Daarna verwijderen we de resten van de gescheurde voorste kruisband. Op het onderbeen, net onder de knie, maakt de chirurg een snede van ongeveer twee centimeter. Deze snede wordt gebruikt om de hamstringpezen vrij te leggen en te gebruiken voor het maken van uw nieuwe kruisband. Dat doen we via de 'all inside'-methode. Daarbij zetten we de hamstringpezen (en dus uw nieuwe kruisband) vast met zogenaamde endobuttons. Deze endobuttons blijven permanent in uw knie.

De sneden hechten we met oplosbaar hechtmateriaal. Na het hechten van de wonden leggen we een drukverband aan om uw knie. 

De ingreep duurt ongeveer drie kwartier tot een uur.

Na de behandeling

De uitslaapkamer

Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer. Als u voldoende hersteld bent, gaat u naar de verpleegafdeling waar u tijdens uw opname verder zult verblijven.

Op de verpleegafdeling

Na de ingreep krijgt u een drukverband voor één dag. Het drukverband mag niet nat worden. U mag het been na de operatie 50% belasten met hulp van twee krukken. Onze interne fysiotherapeut begeleidt u met de eerste oefeningen en adviseert u over de toegestane belasting van het geopereerde been. Na de opname zal uw eigen fysiotherapeut u verder begeleiden. Hiervoor krijgt u een verwijsbrief mee bij ontslag uit het ziekenhuis. Wanneer u het geopereerde been meer mag belasten hangt af van de ernst van uw letsel. Meestal is dit na maximaal zes weken na de operatie. Na de operatie kunt u meer pijn in uw knie hebben. In het ziekenhuis krijgt u hiervoor pijnstilling. Bij ontslag krijgt u voor de eerste paar dagen pijnstilling mee in de vorm van een recept. Het is verstandig om voor de operatie voldoende paracetamol en/of ibuprofen in huis te hebben.

Mogelijke complicaties

Zoals uw arts met u heeft besproken kunnen bij elke operatie complicaties optreden.

Bij een voorste kruisbandreconstructie is de kans op een complicatie zeer klein. We werken tijdens de operatie zo steriel mogelijk en u krijgt voor de operatie via het infuus antibiotica toegediend. Daardoor is de kans op een infectie zeer klein. Als de wonden er na de operatie (vurig) rood, warm en dik uitzien en/of voelen, neem dan contact op met de polikliniek Orthopedie.

Er is ook een klein risico dat er na de operatie een bloeduitstorting ontstaat. Dit is niet ernstig, maar wel vervelend. Een bloeduitstorting trekt meestal enkele dagen na de operatie vanzelf weg.

Een zeer zeldzame complicatie is een trombosebeen zijn. De verschijnselen hiervan zijn een dik, rood, warm onderbeen dat strak gespannen aanvoelt. Neem direct contact op met de polikliniek Orthopedie als u deze klachten heeft. Neem buiten kantoortijden direct contact op met de huisartsenpost. Vermeld hierbij duidelijk dat u kort geleden geopereerd bent. 

Ontslag

Naar huis

U kunt meestal dezelfde dag naar huis, als er geen complicaties optreden. Anders blijft u één nachtje in het ziekenhuis.

Pijn, zwelling en stijfheid

Na de operatie kan uw knie gezwollen, pijnlijk en stijf zijn. Dit komt doordat de operatie het gewricht irriteert. Dit kan 1 tot 2 weken na de operatie aanhouden. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Uw fysiotherapeut kan hiervoor enkele oefeningen geven. Het is hierbij belangrijk dat u in beweging blijft.

Hechtingen

Na twee weken mag u bij de huisarts en/of de assistent van de huisarts de uiteinden van de hechtingen laten afknippen.

Adviezen voor thuis

  • Houd de wonden 5 dagen droog. Zorg er bij douchen voor dat er geen zeep/shampoo in de wonden achterblijft. Dep de wonden na het douchen goed droog. Wrijf niet over de wonden.
  • Na de operatie loopt u minimaal 6 weken met krukken. Afhankelijk van de zwelling van uw knie is het verstandig om de krukken langer te gebruiken. Als uw knie fors gezwollen is, moet u uw activiteiten verminderen maar zeker niet helemaal stoppen. Vraag hierover advies aan uw fysiotherapeut. 
  • Het is goed om vanaf de dag van de operatie ten minste elk uur de oefeningen te doen die met u zijn besproken. Als u uw knie weer zonder moeite 90 graden kunt buigen, is fietsen een goede oefening na een knieoperatie. 
  • U mag weer autorijden als u controle over uw been heeft en bijvoorbeeld zonder de leuningen te gebruiken de trap af kunt lopen.

Problemen thuis

Heeft u een van onderstaande problemen? Of twijfelt u hierover? Neem dan contact op met de polikliniek Orthopedie.

  • Uw kuit is dikker en voelt pijnlijk aan. Mogelijk heeft u een trombosebeen. Dit ontstaat als een bloedstolsel een ader van het geopereerde been afsluit. Om deze complicatie te voorkomen krijgt u injecties met een antistollingsmiddel (Fraxiparine). 
  • Uw knie en voorzijde van het onderbeen zijn pijnlijk gezwollen. Mogelijk heeft u een nabloeding. 
  • U heeft naast toenemende pijn aan uw knie ook koorts. Mogelijk heeft u een wondinfectie. 
  • Uw wonden zijn rood en voelen warm aan. Dit kan duiden op een wondinfectie.

Resultaat

Een voorste kruisbandreconstructie is een veilige en betrouwbare chirurgische ingreep. De behandeling is in de meeste gevallen succesvol. Het herstel van uw knie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals uw leeftijd, de kwaliteit van het kraakbeen, de ernst van het letsel en de mate waarin het u lukt om zich aan de adviezen te houden. Soms herstelt de knie langzaam en is buigen en strekken moeilijk. Een enkele keer is een tweede operatie nodig om overmatig littekenweefsel in de knie te verwijderen. Na de operatie is het herstel meestal goed in te schatten. Meestal kunt u uw sport na negen maanden weer hervatten.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Orthopedie. Wij helpen u graag.

Telefoonnummers

Polikliniek Orthopedie
088 250 6270

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 9 december 2020

Code: ORTH12