Weer thuis na een ziekenhuisopname

Uw kind gaat binnenkort naar huis na een verblijf in het Diakonessenhuis. In het ziekenhuis heeft uw kind veel indrukken opgedaan. Het kan zijn dat uw kind thuis meteen weer zichzelf is. Het kan ook zijn dat uw kind wat meer tijd nodig heeft om de ziekenhuisopname te verwerken. In deze folder leest u wat mogelijke reacties zijn na een ziekenhuisopname en hoe u hier mee om kunt gaan.

Algemeen

De reacties na ziekenhuisopname verschillen per kind en zijn onder andere afhankelijk van de leeftijd, de aard van het kind en de ervaringen die het heeft opgedaan in het ziekenhuis. De reacties hoeven niet meteen zichtbaar te zijn. Ze kunnen ook pas later komen.

Jonge kinderen

Het kan zijn dat uw kind zich na een verblijf in het ziekenhuis anders gedraagt. Mogelijke reacties:

 • prikkelbaar, rusteloos of in zichzelf gekeerd gedrag
 • grenzen opzoeken, minder goed luisteren
 • slaapproblemen zoals lastig in slaap vallen of angstige dromen hebben
 • een terugval in ontwikkeling: bedplassen, duimzuigen, getild willen worden, geholpen willen worden (bijvoorbeeld met eten)
 • bang zijn als ouder(s) weggaan, het vertrouwen kwijt zijn, angst om alleen gelaten te worden
 • terugval in concentratie op school

Hele jonge kinderen begrijpen nog niet echt wat ziek zijn is of wat een behandeling inhoudt. Zij voelen zich niet lekker maar snappen nog niet waardoor dit komt. Een opname overkomt hen en hierdoor kunnen ze bang zijn dat het opnieuw gebeurt.

Oudere kinderen

Oudere kinderen begrijpen beter wat het ziek zijn inhoudt, waardoor het komt en waarom zij opgenomen zijn. Toch kan het zijn dat zij ook terugvallen in een eerdere fase van ontwikkeling. Reacties kunnen veel overeenkomst vertonen met die van jongere kinderen.

Broers en zussen

Voor broers en zussen van een opgenomen kind kan het ook een spannende of moeilijke tijd zijn geweest. Houd hier rekening mee. Het kan zijn dat zij zich ook zorgen hebben gemaakt over hun broer of zus. Ook kan het zijn dat zij tijdelijk wat minder aandacht hebben (gehad) van hun ouder(s).

Adviezen

 • Geef uw kind en eventuele broers en zussen de tijd. Kinderen hebben de tijd nodig om de ziekenhuisopname te verwerken. Reacties verdwijnen meestal vanzelf.
 • Help uw kind met begrijpen wat er gebeurd is. Geef eerlijk antwoord op de vragen van uw kind, afgestemd op zijn of haar ontwikkelingsniveau. Als u informatie verzwijgt, kunnen kinderen hier zelf over gaan fantaseren. Laat bijvoorbeeld foto’s zien die tijdens de ziekenhuisopname gemaakt zijn of gebruik afbeeldingen of filmpjes van het internet.
 • Blijf grenzen stellen. Een kind heeft houvast nodig. Duidelijke regels en structuur bieden een kind veiligheid en rust.
 • Een dokterssetje, verkleedkleren of andere materialen om ‘ziekenhuisje te spelen’ helpen sommige kinderen om al spelend zijn of haar ervaringen te verwerken en ouders op deze manier te laten weten wat hen bezighoudt.
 • Als kinderen ouder zijn, kunnen ze het fijn vinden om erover te praten. Forceer dit niet en laat het vooral vanuit uw kind zelf komen. 
 • Als uw kind sterk op de opname lijkt te reageren, kunt u extra aandacht te besteden aan een rustige en veilige situatie thuis:
  - Blijf de eerste periode na opname meer dan gebruikelijk thuis en ga niet onverwacht weg. Stel logeerpartijtjes even uit.
  - Zorg voor een dagelijkse routine. 
  - Blijf wat langer op het kinderdagverblijf of op school bij het wegbrengen.
  - Bespreek het met de leerkrachten of de begeleiders op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal, zodat zij goed op het kind kunnen inspelen.

Meer lezen

De websites Kind en ziekenhuis en Na het ziekenhuis geven meer informatie over een ziekenhuisopname en de impact die dit op u en uw kind kan hebben. Op deze websites is deze folder ook grotendeels gebaseerd. Daarnaast zijn er boekjes voor verschillende leeftijdscategorieën beschikbaar over ziekenhuisopnames. De medisch pedagogisch zorgverlener kan u informeren over diverse titels.

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u contact opnemen met de afdeling waar uw kind opgenomen is geweest. Dit is de kinderafdeling of de kinderdagbehandeling. Hier kan men u verder helpen of eventueel doorverbinden met de medisch psycholoog of de medisch pedagogisch zorgverlener. U kunt ook rechtstreeks bellen met de medisch pedagogisch zorgverlener. De telefoonnummers vindt u hieronder.

Telefoonnummers

Kinderafdeling (5 C)
088 250 6134

Kinderdagbehandeling (5A)
088 250 9556

Medisch pedagogisch zorgverleners
088 250 5395

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 17 augustus 2020

Code: K03