Zorg regelen voor na uw opname

U wordt binnenkort opgenomen in het ziekenhuis. Het kan zijn dat u na uw opname ook nog zorg nodig heeft. Het is belangrijk dat u die zorg al voor uw opname regelt. In deze folder leest u waar u aan moet denken.

Regel uw vervolgzorg tijdig

Zorg dat u uw vervolgzorg al voor uw opname heeft geregeld. Op het moment dat u geen ziekenhuisbehandeling meer nodig heeft, kunt u niet in het ziekenhuis blijven. Ook niet als u dan nog geen of onvoldoende vervolgzorg heeft geregeld. In zo’n geval moeten uw naasten snel nog zaken regelen. Dit kunt u voorkomen door de vervolgzorg vooraf goed te regelen.

Welke zorg heeft u nodig?

Voordat u wordt opgenomen in het ziekenhuis, beoordeelt de arts welke zorg u nodig heeft na uw opname. In het intakegesprek dat u voor uw opname heeft, bespreekt de intakeverpleegkundige deze vervolgzorg met u. Hij/zij bespreekt uw wensen en de mogelijkheden en vertelt waar u voor deze zorg terecht kunt. U kunt hierbij denken aan:

  • u schakelt hulp in van familie, vrienden, buren;
  • u regelt hulpmiddelen zoals krukken of een rollator;
  • u regelt een huishoudelijke hulp (particulier of via de gemeente);
  • u regelt thuiszorg via een thuiszorginstelling;
  • opname in een verpleeghuis voor herstel/ revalidatie.

Hieronder leest u hoe u die gewenste /nodige zorg regelt.

Voor informatie over zorgaanbieders in de regio kunt u ook kijken op Utrecht (goudenzorgkaart.nl)

Zorg in de thuissituatie

Mantelzorg

Ga na welke hulp mensen in uw omgeving u kunnen bieden, bijvoorbeeld familie, vrienden en buren. En vraag hen of zij u kunnen helpen. Denk hierbij aan boodschappen doen, huishoudelijk werk, eten koken en de hond uitlaten.

Hulpmiddelen

Als u van de intakeverpleegkundige  te horen krijgt, dat u hulpmiddelen nodig heeft, zoals krukken, een rolstoel of een wc-verhoger, dan kunt u deze hulpmiddelen aanvragen bij een thuiszorgwinkel/uitleenservice bij u in de buurt. Zorg dat u dit voor uw opname heeft gedaan.

Hulp bij het dagelijks leven

Heeft u hulp nodig bij het dagelijks leven, zoals hulp bij het huishouden, maaltijdvoorziening of opvolgalarmering? Voor huishoudelijke hulp kunt u een particuliere huishoudelijke hulp inschakelen. U kunt deze hulp ook krijgen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor het aanvragen van deze zorg kunt u terecht bij het zorgloket van uw gemeente.

Thuiszorg

Denkt u dat u na uw ontslag uit het ziekenhuis persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft? Zoals hulp bij douchen, opstaan uit bed of wondverzorging. Neem dan voor uw opname in het ziekenhuis contact op met een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt. Een overzicht van thuiszorgorganisaties vindt u hier:

https://www.zorgkaartnederland.nl/thuiszorg/utrecht?zoekterm=thuiszorg

Een medewerker van de thuiszorgorganisatie bespreekt vooraf met u wanneer u naar het ziekenhuis gaat, wanneer u naar huis gaat en welke zorg u dan vermoedelijk nodig heeft. Met vragen over de vergoeding van thuiszorg kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Regelen van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek

Heeft u na uw ontslag uit het ziekenhuis fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of dieetadvies nodig? Dan krijgt u een verwijzing mee vanuit het ziekenhuis. Hiermee kunt u zelf een afspraak maken bij een zorgverlener naar keuze.

Zorg in een vervolginstelling

Tijdelijke opname in een revalidatie-instelling

Als de arts inschat dat u na uw verblijf in het ziekenhuis medisch gezien niet direct naar huis kunt en inschat dat u mogelijk revalidatie in een verpleeghuis nodig heeft, schakelt de arts een geriater in. De geriater bepaalt of u in aanmerking komt voor geriatrische revalidatie zorg (GRZ). Doel van deze zorg is om u te helpen terug te keren naar de thuissituatie.

De intakeverpleegkundige vraagt toestemming aan u om vervolgzorg te regelen. Daarna geeft de intakeverpleegkundige aan de verpleegafdeling door dat u na ziekenhuisopname een indicatie heeft voor Geriatrische Revalidatie Zorg in een revalidatie-instelling De verpleegafdeling meldt u via een digitaal systeem aan bij een vervolginstelling die deze zorg biedt. De transferverpleegkundige weet in welke instelling u de best passende zorg kunt krijgen. De mogelijkheden leggen we aan u voor. U kunt 1 plek van voorkeur aangeven. Het kan gebeuren dat de instelling van uw keuze geen plek heeft. In dat geval zoekt de verpleegkundige verder. U kunt 1 instelling opgeven waar u niet naar toe wilt. De verpleegkundige probeert daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Voorop staat dat u zo snel mogelijk aan uw herstel kunt werken. 

Verblijf in een zorghotel

Als u medisch gezien niet in aanmerking komt voor vervolgzorg, maar u wilt niet meteen na de ziekenhuisopname naar huis, dan is een zorghotel een mogelijkheid. Een zorghotel biedt een tijdelijk verblijf met de zekerheid van 24 uur per dag verpleging en verzorging. Na een operatie in het ziekenhuis biedt een zorghotel een plek om in alle rust te herstellen. 

U moet zelf, voordat u opgenomen wordt, contact opnemen met het zorghotel van uw keuze. U spreekt dan af wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis en wanneer u zorg wilt krijgen in het zorghotel. De kosten van deze zorg zijn voor eigen rekening.

Voor locaties kunt u kijken op: www.zorghotels.nl

Als tijdens uw verblijf in het ziekenhuis onverhoopt blijkt dat u niet meer thuis kunt wonen, dan bespreekt de arts dit met u en uw familie.

Vragen

Heeft u vragen over het regelen van zorg na uw opname? Dan kunt u elke dinsdag tussen 13.00 en 15.30 uur voor advies terecht op het telefonisch spreekuur voor nazorg via 088 250 7100. 

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 22 april 2024

Code: DIAK04