Machtiging mijnDiak voor ouders van kinderen

Als uw kind behandeld wordt in ons ziekenhuis kunt u als ouder gemachtigd worden. U krijgt dan toegang tot mijnDiak van uw kind. Dit regelt u via de website DigiD Machtigen.

Machtigen via formulier in het ziekenhuis

Voor ouders is er nog een tweede optie om een machtiging te regelen.
Als minimaal één van de ouders volledig staat ingeschreven in het Diakonessenhuis, kunt U bij de Patienteninschrijving het formulier inleveren dat u op de polikliniek kunt krijgen.  (U bent volledig ingeschreven als u u met een legitimatie bij de Patienteninschrijving bent geweest).

  • Voor kinderen tot 12 jaar hebben de ouders een machtiging nodig. Beide ouders moeten hiervoor hun handtekening zetten op het formulier. 
  • Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar moet uw kind daar zelf mee instemmen. Vanaf 16 jaar vervalt de machtiging. Dan kan uw kind zelfstandig gebruik maken van mijnDiak. Bent u al gemachtigd en wordt uw kind 12 jaar, dan moet u opnieuw een machtiging aanvragen, omdat uw kind dan ook toestemming moet geven.
  • Vanaf 16 jaar kan uw kind zelfstandig in mijnDiak.

 

Wat kunt u met een machtiging?

In mijnDiak kunt u een deel van de medische gegevens van uw kind bekijken. Ook kunt u bijvoorbeeld herhaalrecepten aanvragen.

Machtigingsformulier

Download het formulier hieronder. 
U levert het ingevuld weer in bij de Patiënteninschrijving.