Machtiging mijnDiak voor ouders van kinderen

Als uw kind behandeld wordt door artsen van de polikliniek kindergeneeskunde kunt u als ouder gemachtigd worden. U krijgt dan toegang tot mijnDiak van uw kind.

Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar moet uw kind daar zelf mee instemmen. Vanaf 16 jaar vervalt de machtiging. Dan kan uw kind zelfstandig gebruik maken van mijnDiak. Bent u al gemachtigd en wordt uw kind 12 jaar, dan moet u opnieuw een machtiging aanvragen, omdat uw kind dan ook toestemming moet geven.

In mijnDiak kunt u een deel van de medische gegevens van uw kind bekijken. Ook kunt u bijvoorbeeld herhaalrecepten aanvragen.

Wilt u als ouder toegang tot mijnDiak van uw kind, dan moet minimaal één van de ouders ook ingeschreven staan in het Diakonessenhuis. U dient dan een machtigingsformulier in te vullen. U geeft dit aan de behandelend arts. Download het machtigingsformulier hieronder.