3 november: IC Café voor ex-IC-patiënten in Utrecht

Op 3 november organiseren UMCU en Diakonessenhuis gezamenlijk een IC Café voor patiënten die terugkijken op een opname op een Intensive Care – afdeling. De avond vindt plaats in de Oranjerie van de Moestuin Maarschalkerweerd en heeft deze keer als thema Revalidatie. U bent van harte welkom als u een IC-opname achter de rug heeft, óók als dit in een ander ziekenhuis in de regio Utrecht is geweest.

Intensivist Martine Otten van ons ziekenhuis:

“Een verblijf op de IC is altijd een ingrijpende gebeurtenis. Het is bekend dat zowel patiënten als hun naasten nog lang last kunnen houden van de gevolgen ervan.  Zo kunnen patiënten te maken krijgen met allerlei gezondheidsproblemen, die zowel kunnen bestaan uit lichamelijke als psychische beperkingen. Ook voor familieleden kan een IC-opname een hele indrukwekkende periode zijn waarbij ook psychische klachten kunnen ontstaan.”

Haar collega-intensivist Lenneke van Lelyveld:

“Om die reden is er in ons ziekenhuis een IC Nazorgteam, dat onder andere deze avonden organiseert. Het is voor patiënten heel fijn om ervaringen uit te wisselen over de periode van ziekte en daarna. Zij geven aan dat het vooral ook waardevol is om te horen hoe anderen daarmee zijn omgegaan. Wat doet zo’n opname met je als patiënt, maar ook met de naaste? Welke klachten hebben mensen gehad, of zijn er nog steeds?"

In dit IC Café ontmoet u andere mensen die opgenomen zijn geweest op de IC van het UMCU of het Diakonessenhuis en hun naasten, maar ook IC-artsen en IC-verpleegkundigen en zijn er collegae van de fysiotherapie en medische psychologie aanwezig.

Aanmelden IC Cafe

Aanmelden kan tot en met 28 oktober via [email protected] of telefonisch via : 088-250 5940.

3 november: IC Café voor ex-IC-patiënten in Utrecht