Coronavaccinatie voor kinderen met medisch verhoogd risico

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar met bepaalde onderliggende aandoeningen kunnen een coronavaccinatie krijgen. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld ernstige astma, chronische longaandoeningen of aangeboren hartafwijkingen. Kinderen die in aanmerking komen voor de vaccinatie en onder behandeling zijn bij ons ziekenhuis, ontvangen van ons een uitnodiging voor vaccinatie bij de GGD.

Verhoogd risico

Kinderen met een verhoogd medisch risico hebben grotere kans om door een coronabesmetting in het ziekenhuis te komen. Daarom geeft de Gezondheidsraad het advies om kinderen met onderliggende aandoeningen te vaccineren tegen corona.

Het gaat om kinderen van 5 tot en met 11 jaar, met (een van) deze diagnoses:

 • Een aantal chromosomale afwijkingen, zoals Trisomie 21 en 22Q11
 • Ernstige neurologische aandoeningen
 • Kinderen met EVMB/EMB: Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen en  Ernstige meervoudige beperking
 • Ernstig overgewicht in combinatie met chromosomale aandoeningen
 • Ernstige luchtweg problemen of het risico daarop (onder andere bij thuisbehandeling, ophoestproblemen, afweerstoornissen)
 • Astmatische klachten waarbij meerdere opnames nodig waren, waarbij ook lage luchtweginfecties aanwezig waren
 • Ernstige hartproblematiek (onder andere met noodzaak medicatie gebruik en/of laag zuurstofgehalte in het bloed)
 • Sikkelcelziekte
 • Afwezigheid van de milt, of milt die niet functioneert
 • Beenmergfalen of gebruik medicatie die effect heeft op beenmergactiviteit
 • Metabole c.q. stofwisselingsziektes
 • Kinderen die cyclofosfamide, MMF of rituximab gebruiken
 • Ernstige nierfunctiestoornissen
 • Ernstige afweerstoornissen
 • Kinderen met een oncologische diagnose (kanker)

 

Deze lijst met indicaties is samengesteld door de Vereniging van Kinderartsen. Kinderen met bijvoorbeeld diabetes mellitus type 1, vroeggeboorte of gebruik van astmamedicatie komen niet in aanmerking voor deze vervroegde uitnodiging, tenzij zij ook een aandoening uit de bovenstaande lijst hebben.

Uitnodiging voor vaccinatie

Op basis van de lijst met indicaties nodigen onze kinderartsen patiënten uit die in aanmerking komen. Zij ontvangen een uitnodiging via mail en per post. De uitnodigingen worden verstuurd vanaf 23 december 2021.

In de uitnodiging staat alle informatie over de vaccinatie en het maken van een afspraak. De vaccinatie wordt gedaan door de GGD. Kinderen krijgen een aangepaste dosering van het Pfizer-vaccin.

Geen uitnodiging ontvangen

Is uw kind patiënt bij het Diakonessenhuis en denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor de vervroegde coronavaccinatie? Als u op 27 december nog geen uitnodiging heeft ontvangen, neem dan contact met ons op. Dat kan door een email te sturen naar [email protected]. Vermeld hierbij de naam, geboortedatum en aandoening van uw kind.

Vaccinatie kinderen zonder medische aandoening

Ook voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar zonder verhoogd medisch risico komen coronavaccinaties beschikbaar. Vanaf de 2e helft van januari 2022 zijn zij aan de beurt voor hun 1e prik tegen corona.