Diakonessenhuis start pilot Casemanagement van Fonds Slachtofferhulp

Het Diakonessenhuis start samen met Fonds Slachtofferhulp, het UMCU en St Jansdal de pilot Casemanagement Medische Incidenten. Gedupeerde patiënten van een medisch incident hebben behoefte aan langdurige ondersteuning en deskundige hulp van een onafhankelijk persoon op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak. Ook als betrokken artsen en het ziekenhuis in openheid hebben gecommuniceerd over het incident en alles in werking is gezet wat redelijkerwijs mag worden verwacht. De pilot casemanagement voorziet in deze behoefte en biedt gedupeerde patiënten langdurige en intensieve ondersteuning. Naar verwachting zal de pilot 1 tot 1,5 jaar duren.

Ondertekening pilot casemanagement Fonds Slachtofferhulp

Het Diakonessenhuis is benaderd door Fonds Slachtofferhulp om deel te nemen aan deze pilot.
Door in deze pilot een casemanager van Fonds Slachtofferhulp te introduceren, wordt onderzocht of de inzet van de casemanager kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de opvang, bejegening en nazorg aan patiënten en nabestaanden van medische incidenten.

John Taks, voorzitter Raad van Bestuur Diakonessenhuis: “In ons ziekenhuis hechten we aan een persoonlijke en zorgvuldige opvang en begeleiding van patiënten en hun naasten als ze te maken krijgen met een medisch incident of calamiteit. Op dit moment hebben we zelf al een cliëntcontactpersoon die die begeleiding op zich neemt. Met de casemanager medische incidenten van Fonds Slachtofferhulp kunnen we extra hulp bieden aan patiënten of naasten die dat nodig hebben, hulp die we als ziekenhuis niet meteen kunnen bieden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan hulp op psychosociaal, praktisch, financieel en juridisch gebied. Het heeft veel toegevoegde waarde dat we daarmee mensen in een moeilijke situatie nóg beter kunnen ondersteunen.”

Programma Open in de zorg

De pilot Casemanagement is onderdeel van het programma Open in de zorg. Hierin werkt Fonds Slachtofferhulp, samen met diverse partners waaronder de betrokken ziekenhuizen en onderzoekers van de UvA, VU Amsterdam en het NIVEL, toe naar openheid, erkenning, goede hulp en schadevergoeding voor gedupeerden van een medisch incident. In het programma worden de behoeften van gedupeerde patiënten en hun naasten in concrete initiatieven vertaald en de leemten in het huidige hulpaanbod gevuld.

Over Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp maakt zich als onafhankelijke maatschappelijke organisatie sterk voor slachtoffers van ongevallen, misdrijven en rampen. Aan de hand van onderzoeken en projecten werkt Fonds Slachtofferhulp aan het verbeteren van de positie van slachtoffers in Nederland. Op die manier moet elk mens de mogelijkheid krijgen om na een ingrijpende gebeurtenis de draad weer op te pakken. Meer informatie vind je op www.fondsslachtofferhulp.nl

Per 1 januari 2020 is de pilotfase afgelopen. Er worden geen nieuwe cases aangenomen.