Diakonessenhuis voorop in aanpak bacteriële resistentie

Het Diakonessenhuis neemt samen met het UMCU, St. Antonius ziekenhuis, RLM Dordrecht, CBSL in Hilversum en het Saltro deel aan de pilot 'Eenheid van Taal' om meer grip te krijgen op bacteriële resistentie. Als iedereen dezelfde termen en taal gaat gebruiken zetten we een belangrijke stap in de goede richting.

Door de toename van resistente bacteriën overlijden er bijvoorbeeld in Griekenland al patiënten aan urineweginfecties en blindedarmontstekingen. Als we niets doen is het volgens onze microbioloog Steven Thijsen een kwestie van tijd voor het ook in ons land zover is.

Versnipperde informatie

De belangrijkste oorzaak van de toename van resistente bacteriën is het gemakkelijk en veelvuldig voorschrijven van antibiotica. Maar ook de informatie over infecties en resistentie blijkt versnipperd, ontoegankelijk en verwarrend, mede doordat er verschillende termen en afkortingen worden gebruikt. Het opstellen van rapportages, surveillance en monitoring kost daardoor erg veel tijd, terwijl een effectieve bestrijding juist tijdig een goed inzicht vraagt in wie er waar, wanneer, waarmee en hoe geïnfecteerd is geraakt.

Eenheid van Taal

Onder de noemer Eenheid van Taal werken de aan de pilot deelnemende ziekenhuizen nu aan een uniforme benaming en duiding. Die informatie kan vervolgens in een centrale database in het RIVM worden ingevoerd waardoor je bijna realtime kan zien wat er mogelijk aan de hand is. Applicatiebeheerder Martin van der Wal van het MMI en Andre de Boer van ICT zijn hier het afgelopen jaar al druk mee bezig geweest. Het streven is rond 2020 Eenheid van Taal te hebben bereikt voor alle medisch microbiologische laboratoria in Nederland. Deze week wordt er gestart met het uitwisselen van geanonimiseerde data naar het RIVM.

Eenheid van Taal is een project van Nictiz, NVMM en RIVM.