Europese lening voor Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis Utrecht - Zeist - Doorn heeft vandaag een overeenkomst afgesloten met de Europese Investeringsbank (EIB) voor 43 miljoen euro. Daarmee is het het eerste algemene ziekenhuis in ons land dat een dergelijke overeenkomst afsluit met deze Bank van de Europese Unie. De overeenkomst is tegen gunstige condities, waaronder een lagere rente. Dat levert het ziekenhuis extra geld op voor renovaties.

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De EIB stelt de leningen alleen beschikbaar aan instellingen die aan strikte voorwaarden voldoen. 
Het bedrag van de overeenkomst, € 43 miljoen, is onderdeel van een lening die het ziekenhuis eerder afsloot met de Rabobank en BNG Bank. Toen al spraken zij de mogelijkheid af om een deel van de lening om te zetten naar de EIB. Dat is gelukt: vandaag tekenden zij de overeenkomst.

Samen met financiering uit eigen middelen investeert het Diakonessenhuis de komende jaren in totaal voor 185 miljoen euro in renovaties, voornamelijk op de locatie Utrecht. Zo komen er onder meer nieuwe poliklinieken oogheelkunde en neurologie, nieuwe voorzieningen voor de afdeling cardiologie, een Stiltecentrum, een nieuw centrum voor Vrouw&kind en overige poliklinieken en kantoorruimten . De renovatie is steeds in een ander deel van het ziekenhuis. Zo blijft het ziekenhuis gewoon open en goed bereikbaar voor zowel openbaar als eigen vervoer.

Martijn Wiesenekker, lid Raad van Bestuur: “Wij zijn dit jaar al 175 jaar het ziekenhuis voor de stad en regio Utrecht. Bijzonder dus om met een lening van de Bank van de Europese Unie te investeren in zorg dichtbij voor onze patiënten. En om dat te doen in goed overleg met onze eigen bankiers Rabo en BNG. Generaties van families patiënten en medewerkers komen graag bij ons vanwege de menselijke maat, warme aandacht en goede sfeer. We blijven ons graag vernieuwen en innoveren, zodat we ook in de toekomst het Diakonessenhuis Dichtbij blijven voor jong en oud”.   
 
Ambroise Fayolle, vice-president EIB: “In Nederland moeten ziekenhuizen zich aanpassen aan de veranderende vraag naar zorg en aan de zich snel ontwikkelende zorgtechnologie. De renovatie en nieuwbouw op de verschillende locaties van het Diakonessenhuis en een upgrade van het elektronisch patiëntendossier maken het ziekenhuis efficiënter en flexibeler zodat het zich gemakkelijker kan aanpassen aan toekomstige veranderingen”.

Jyrki Katainen, vice-president Europese Commissie voor Banen, groei, investeringen en concurrentievermogen: “Hoge kwaliteit van zorg beschikbaar stellen aan patiënten is fundamenteel. Daarom ondersteunt ons Investeringsplan sinds 2015 medische projecten in heel Europa. Met de overeenkomst die we vandaag tekenden, profiteert de Utrechtse bevolking van state-of-the-art faciliteiten met de modernste technologie.”

Het Diakonessenhuis heeft drie locaties. Op alle drie vinden renovaties en investeringen plaats. Op de locatie Utrecht vindt acute en complexe zorg voor stad en streek plaats: spoedeisende hulp, een OK-complex, intensive care, eerste hart hulp en diagnostiek. In Zeist is de niet spoedeisende, laag-complexe zorg: electieve planbare chirurgie, geriatrie en chronische zorg. In Doorn zijn er poliklinische voorzieningen, waaronder radiologie.

Diakonessenhuis sluit overeenkomst af met Europese Investeringsbank