Gezamenlijke oproep regionale zorginstellingen aan inwoners: houd je aan de maatregelen en doe voorzichtig!

Zorginstellingen in de regio Utrecht (Diakonessenhuis, GGD, Meander MC, St. Antonius, en UMCU) doen vandaag een gezamenlijke oproep aan alle inwoners in de regio. De boodschap: zorg goed voor jezelf, leef de coronamaatregelen strikt na en heb respect voor elkaar. Aanleiding voor de oproep is de toenemende druk op de zorg vanwege het oplopend aantal coronapatiënten.

De druk op alle zorginstellingen in de regio Utrecht is de afgelopen week enorm toegenomen. In de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten in een maand gestegen van 36 naar 158 en zijn speciale corona-afdelingen weer geopend. Het is de verwachting dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nog verder gaat stijgen de komende weken. GGDrU loopt tegen de grenzen van de testcapaciteit aan, ambulances rijden minder, druk op wijkverpleging is hoog en de speciale COVID-units voor opvang van coronapatiënten in verpleeghuizen lopen snel vol. Zorgverleners doen daarom een dringende oproep aan alle inwoners in de regio om voorzichtig te zijn, de maatregelen strikt na te leven en respect te hebben voor elkaar in deze nijpende situatie in de zorg.

Knelpunten in de zorg regio Utrecht

In de regio Utrecht zijn de drie belangrijkste knelpunten in de zorg: 1) doorstroom van patiënten van een Spoedeisende Hulp naar een verpleegafdeling of van het ziekenhuis naar huis of de speciale corona-afdeling in een verpleeghuis, 2) huisartsenpraktijken en huisartsenposten die onder enorme druk staan en 3) de behandelingen en operaties (reguliere zorg) die opnieuw verder wordt afgeschaald. Gevolg: patiënten die (te) lang moeten wachten op de juiste zorg op de juiste plek.

Steeds meer mensen moeten langer wachten op de zorg die zij nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat operaties en behandelingen zijn uitgesteld of dat mensen niet direct iemand aan de telefoon krijgen bij GGDrU of Huisartsenpost. De impact van uitgestelde zorg (groot of klein) is voor elke patiënt schrijnend en kan veel effect hebben op het dagelijks leven.

Voorzitter ROAZ Midden Nederland Margriet Schneider doet dan ook namens alle zorgverleners in de regio een dringende oproep:

“Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de zorgprofessionals die zich zo hard inzetten, hun werk kunnen blijven doen. Doe voorzichtig in het verkeer, zorg goed voor jezelf en bescherm je tegen het coronavirus. Houd je strikt aan de basismaatregelen zoals de 1,5 meter afstand, mondkapje, handen wassen, hoesten in de elleboog, thuiswerken als dat kan en goed ventileren. En vooral: blijf met begrip en respect elkaar benaderen”.

Directeur Publieke Gezondheid Nicolette Rigter:

“De druk in de zorgketen wordt de komende weken hoger en dat betekent dat we soms geduld moeten hebben en elkaar nog meer moeten helpen. Maar ik roep ook iedereen op die zorg nodig heeft: blijf de zorgprofessional van huisarts tot behandelend specialist opzoeken als u zorgen heeft over uw gezondheid!”

In de media: Nieuwsitem RTV Utrecht

RTV Utrecht heeft aandacht besteed aan dit onderwerp en een nieuwsitem gepubliceerd.