IBD-patiënten dienen vanaf nu zelf hun medicijnen toe

We hebben het afgelopen jaar met 55 IBD-patiënten getest of zij zelf hun medicijnen konden toedienen met een injectiepen. Dit is heel goed gegaan en patiënten zijn heel blij met deze mogelijkheid. We gaan deze werkwijze dus verder uitbreiden in ons ziekenhuis.

Patiënten van inflammatory bowel disease, een chronische darmziekte, kwamen iedere 6-8 weken op de dagbehandeling voor een infuus met medicatie. Dat is niet langer nodig: patiënten die een jaar stabiel zijn en dat willen, kunnen nu zelf eens in de twee weken zelf hun medicatie toedienen op een moment waarop het hen uitkomt. IBD-patiënten zijn vaak relatief jong, en hebben een studie of baan en vaak een jong gezin. Dat zij veel meer eigen regie hebben, is voor hen dus pure winst.

Bas van Tuyl, MDL-arts: “Het is fijn dat we onze patiënten nu deze keus kunnen bieden. We overleggen nu al in een vroeg stadium met de patiënt, ook omdat we zagen dat de bloedspiegels na drie maanden zelfs hoger bleken te zijn. Natuurlijk blijft het altijd een optie om te kiezen voor een infuus, maar ik verwacht dat dit de behandeling van de toekomst wordt!”

Mirjam (40):  “Al bijna twintig jaar ontvang ik mijn medicijn per infuus. In 2005 was ik daarvoor een hele dag in het ziekenhuis, dat is ondertussen al teruggebracht naar 1,5 uur. Maar altijd weer ben je op de dag van je infuus een zieke.  Ik heb het echt als een historisch moment ervaren: het heft in eigen hand te nemen en zelf de medicatie te mogen spuiten. Echt fijn, dat ik niet meer afhankelijk ben van het ziekenhuis en vervoer heen en terug. Ik voel me hierdoor minder patiënt en meer mens.”