Inzet eHealth bij COPD

Mensen met de chronische longziekte COPD krijgen binnenkort in ons ziekenhuis een digitale COPD-coach als vast onderdeel van hun behandeling. De afgelopen twee jaar heeft ons COPD-behandelteam bij wijze van pilot gebruik gemaakt van deze digitale coach. Hiermee kunnen patiënten zelf thuis via hun computer, tablet of smartphone hun klachten bijhouden. Dit blijkt goed te werken.

Longarts Jesse Drijkoningen: “Met de digitale COPD coach kunnen wij de zorg nog beter op patiënten afstemmen en op het juiste moment op de juiste plaats leveren. De verwachting was dat patiënten via de coach een verergering van hun COPD-klachten sneller herkennen en zo eerder actie kunnen ondernemen. Bij de evaluatie van het eerste pilotjaar (68 patiënten) zagen we inderdaad een daling van het aantal opnames en SEH bezoeken. Ook nam het aantal telefonische afspraken toe: SanaCoach helpt patiënten letterlijk om eerder aan de bel te trekken. Dan hoef je minder fysieke afspraken te maken. En dat past natuurlijk heel goed in deze tijd waarin we zoeken naar mogelijkheden om op afstand toch ‘dichtbij’ te zijn.

Longverpleegkundige Anne-Marie van Zanten: “Naast de cijfermatige uitkomsten hebben we ook gekeken naar de beleving van patiënten met de COPD-coach. Acht van de tien zijn er blij mee en het cijfer voor het totale zorgaanbod is in de groep in twee jaar duidelijk gestegen.”

Opschaling

Meer dan voldoende redenen dus om de digitale coach te blijven inzetten.  Het streven is om over twee tot drie jaar meer dan 300 COPD-patiënten via de SanaCoach te behandelen. Daarnaast worden mogelijkheden om ook patiënten met astma in het programma op te nemen verkend.

Over de COPD-coach

SanaCoach COPD is een beveiligde en persoonlijke pagina op het internet voor mensen met COPD. Binnen dit programma kunnen patiënten en zorgprofessionals met elkaar communiceren. Het programma helpt de patiënt om zijn COPD-klachten goed in de gaten te houden én iets te leren over de behandeling en het omgaan met de ziekte. Zo krijgt de patiënt adviezen op het moment dat hij meer luchtwegklachten meldt. En kan hij lesmodules volgen over onderwerpen zoals stoppen met roken, inhalatiemedicatie, voeding en omgaan met energie. Ook kunnen de patiënt en zijn zorgverlener (arts/ longverpleegkundige) via de SanaCoach informatie uitwisselen, op een moment dat het hen schikt.

eHealth in ons ziekenhuis

Wij willen het onze patiënten zo gemakkelijk mogelijk maken om contact met ons op te nemen. Daarvoor maken we ook gebruik van apps, belconsulten, telemonitoring en online coaching, -voorbereiding en -nazorg. De digitale COPD-coach is daar een voorbeeld van.