Op afstand monitoren van risicozwangerschappen

Zwangere vrouwen kunnen sinds kort bij ons zélf thuis een CTG (cardiotocogram = hartfilmpje) van hun ongeboren kindje maken. Het gaat om vrouwen die een medische indicatie hebben waarbij een regelmatige controle belangrijk is. Dat aanstaande moeders dan niet meer (altijd) naar het ziekenhuis hoeven voor controles, scheelt veel onrust, en dat is goed voor moeder én baby.

Tot nu toe kwamen zwangere vrouwen met een medische indicatie soms dagelijks naar het ziekenhuis voor een CTG van hun ongeboren kindje. Door het inzetten van een mobiele CTG, PregnaOne, wil ons ziekenhuis aanstaande moeders de gelegenheid geven om dit zelf thuis, in alle rust, te doen. De gynaecoloog of gespecialiseerd verloskundige kijkt vanuit het ziekenhuis mee. Als dat nodig is, nemen zij dan contact op met de patiënt. Op deze wijze ontvangt de zwangere vrouw wél de expertise van de medisch specialist, maar zonder de onrust van het reizen of een ziekenhuisopname. We zijn blij met deze ontwikkeling!

Patiënt aan het woord

Anne van Hogendorp was één van de eerste patiënten die gebruik maakte van deze nieuwe ontwikkeling: “Hoe lief en zorgzaam iedereen om je heen ook is, je wilt natuurlijk niets liever dan fijn thuis zijn, juist in die laatste weken van je zwangerschap. Ik werd met 33 weken zwangerschap met een zwangerschapsvergiftiging opgenomen. Toen ik hoorde dat ik eventueel zelf thuis kon monitoren, als zowel de baby als ik voor langere tijd stabiel waren, was ik dan ook direct geïnteresseerd. Gelukkig bleek dit het geval en kon ik na 1, 5 week na een uitgebreide uitleg en vol goede moed naar huis met een koffertje met apparatuur.

Thuis bleek al snel dat alles reuze meeviel. Mijn telefoon met diverse alarmen werd mijn grootste vriend. Iedere ochtend stuurde ik de gegevens door, waarna ik in de loop van de ochtend een arts of verpleegkundige aan de telefoon kreeg om de uitslagen door te nemen.  Met het telefoonnummer onder de sneltoets heb je binnen één minuut contact met de juiste mensen. Voor mij was het dus een ideale oplossing: wél de zekerheid dat jij en je baby medisch goed in de gaten worden gehouden, maar óók de vrijheid om in je eigen huis te zijn.”