Ouderadviesraad van start

De ouderadviesraad van ons verloskundig samenwerkingsverband (VSV Eendracht) kwam in juli voor het eerst bij elkaar. Zes enthousiaste ouders deelden hun ervaring, mening en advies over onze geboortezorg.

Tijdens de eerste bijeenkomst maakte de ouderadviesraad kennis met elkaar en met de professionals uit de geboortezorg. Er kwamen verrassende standpunten aan de orde en de leden van de ouderadviesraad deelden hun ideeën over multimedia op de kamers van ons toekomstige Vrouw-Kind Centrum. De nieuwe inzichten bevestigden direct het belang van de ouderadviesraad.

De ouderadviesraad komt in oktober weer bijeen. Dan worden onderwerpen besproken en ideeën gepeild die de werkgroepen van ons verloskundig samenwerkingsverband aandragen.

Samenwerking in de regio

Ons ziekenhuis werkt samen met verschillende verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties in de regio Utrecht. Dat doen we onder de naam VSV Eendracht. Met deze samenwerking zorgen we ervoor dat de zorg in verloskundigenpraktijk en in ons ziekenhuis naadloos op elkaar aansluiten.

VSV Eendracht  richtte de ouderadviesraad op als klankbord en adviesorgaan. We toetsen de behoefte van ouders en nemen hun advies mee in het verbeteren van onze geboortezorg.

Meer informatie

Op deze pagina leest u meer over VSV Eendracht en de ouderadviesraad. Heeft u  vragen of interesse in een plek in de ouderadviesraad? Neem dan contact op via [email protected]