Regionale ziekenhuizen versterken en versnellen samenwerking

De vier ziekenhuizen in de regio Utrecht slaan de handen ineen en hebben samen een regioaanpak gemaakt voor de ziekenhuiszorg. Het gaat om het UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum en ons ziekenhuis. Komende jaren krijgen we in onze regio méér patiënten die ook méér zorg nodig hebben, maar is er juist mínder zorgpersoneel. Om er voor te zorgen dat alle inwoners die dat nodig hebben, goede zorg krijgen, moeten de partijen die zorg leveren samenwerken. De regioaanpak van de vier ziekenhuizen is daarin een belangrijk stap.

Samen willen we inwoners van de regio Utrecht ook in de toekomst verzekeren van de goede ziekenhuiszorg. Vanuit het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben we afspraken gemaakt om onze samenwerking te versterken. En dat kan natuurlijk alleen door vanuit de ziekenhuizen ook goed samen te werken met de andere partijen die zorg leveren, zoals huisartsen en Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT-instellingen).

De afspraken tussen de vier ziekenhuizen gaan over vijf doelen voor de regio Utrecht:

  • Acute zorg voorkomen en de doorstroom verbeteren: samen komen tot de juiste spoedzorg op de juiste plek voor iedere patiënt in de regio.
  • Zorg voor (kwetsbare) ouderen verbeteren: opnames in het ziekenhuis zoveel mogelijk voorkomen en de uitplaatsing uit het ziekenhuis verbeteren en versnellen. Zodat er minder patiënten in de ziekenhuizen wachten op een plaats in een VVT-instelling.
  • Concentreren van complexe zorg en overige ziekenhuiszorg dichtbij organiseren: de ziekenhuizen hebben ieder hun eigen specialismen waar ze goed in zijn en vullen elkaar goed aan. We gaan nog meer samenwerken om zorg te verdelen op de plek waar dat het beste kan.
  • Behouden en opleiden van zorgpersoneel: we maken samen meer ruimte voor opleidingen en gaan opleidingen verbeteren. Ook kijken we samen naar het ontwikkelen van regionale loopbaanpaden, uitwisselen van personeel en verminderen van de inzet van personeel met een eigen bedrijf (zzp’ers).
  • Zorgen voor een digitaal netwerk en slimme digitale oplossingen: samenwerken om medische gegevens onderling uit te wisselen. Zodat de juiste gegevens beschikbaar komen op de plek waar de zorg gegeven wordt. En we gaan kennis en ervaring met elkaar delen over nieuwe zaken, zoals controleren thuis, op afstand van het ziekenhuis.

Vervolg

Met de regioaanpak voor de ziekenhuizen verstevigen we lopende trajecten en ontwikkelen we goede nieuwe ideeën. Bij het uitwerken van de regioaanpak denken we steeds vanuit wat belangrijk is voor de inwoners in de regio. En werken natuurlijk samen met huisartsen, VVT en andere zorginstellingen.

Uitdagingen zorg in onze regio

Utrecht is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Tot 2040 groeit de stad met maar liefst 100.000 inwoners (+31%). Dat heeft al erg snel een grote invloed op de zorg in onze regio. Door die sterke groei staan we in de ziekenhuizen voor grote uitdagingen.
Er komen veel meer patiënten: in 2026 is de zorgvraag in Utrecht al met 12% gegroeid. Bovendien hebben patiënten steeds vaker meerdere aandoeningen tegelijk. Dat vraagt steeds meer zorg.
Tegelijkertijd blijft het tekort aan zorgpersoneel groeien. Als er niets verandert, is er in 2040 in ons land 25% meer zorgpersoneel nodig en verdubbelen de zorgkosten. Dat is alle twee onmogelijk.
Met technologie kunnen we het tekort aan zorgpersoneel voor een deel opvangen. Intensief samenwerken met alle zorginstellingen is noodzakelijk om de uitdagingen voor de regio het hoofd te bieden.