Speciaal coördinatiepunt ouderenzorg

Er komt een speciaal coördinatiepunt om de ouderenzorg in de regio Zuidoost Utrecht beter te stroomlijnen. Dat zijn 18 organisaties en gemeenten gisteren overeengekomen in het Diakonessenhuis in Zeist.

De organisaties en gemeenten vonden elkaar tijdens de griepgolf vorig jaar, toen pijnlijk duidelijk werd hoe kwetsbaar de zorg voor ouderen eigenlijk is. Zo bleek de toewijzing van bedden en het organiseren van thuiszorg of respijtzorg moeilijk en tijdrovend. 

Gemeenten, huisartsen en zorginstellingen, waaronder het Diakonessenhuis, gingen vervolgens onder begeleiding van Raedelijn aan de slag om te kijken of de onderlinge afstemming in de keten beter geregeld kan worden. Zowel voor de spoedzorg als de langdurige zorg.

Structurele zorg

Inmiddels is duidelijk dat een betere afstemming niet alleen nodig is als er pieken optreden ten gevolge van bijvoorbeeld een griepepidemie. Als we dit nu niet goed aanpakken, dreigt het toen scherp aan het licht gekomen probleem snel een structureel karakter te krijgen. Want telt de regio nu nog zo’n 10.000 kwetsbare ouderen, de komende twintig jaar zal dit aantal verdubbelen.

De achttien partijen beginnen concreet met het instellen van een coördinatiepunt. Dit integraal zorg- en ondersteuningsnetwerk verbindt verschillende domeinen (welzijn, maatschappelijke ondersteuning, eerstelijnszorg, medisch-specialistische zorg en langdurende zorg) met elkaar. Er wordt ingezet op het verminderen van de regeldruk en voor elke patiënt, één plan en arrangeur die over de domeinen heen kan indiceren. Vanuit de gemeenten komt er ook speciale aandacht voor de mantelzorg. De komende maanden wordt verder gewerkt aan het concretiseren van de plannen.

Naast het Diakonessenhuis gaat het om: Accolade Zorg, ISZ de Brug, Stichting de Bilthuysen, Santé Partners, Stichting Warande, Stichting QuaRijn, Zorggroep Charim, UNICUM Huisartsenzorg Zuidoost-Utrecht, Allerzorg, Stichting Buurtzorg Nederland, Gemeente Zeist, Gemeente Wijk bij Duurstede, Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Gemeente de Bilt, Gemeente Bunnik en Zorgverzekeraar Zilveren Kruis.