Speciale aandacht voor jongvolwassenen met kanker

Vanaf vandaag krijgen jongvolwassenen met kanker in ons ziekenhuis leeftijdsspecifieke zorg. Het gaat om patiënten in de leeftijd van 18 tot 39 jaar: AYA’s. Deze Adolescents and Young Adults zijn in de bloei van hun leven en hebben bij de diagnose kanker vragen en uitdagingen die passen bij hun leeftijdsfase. Onze AYA-zorgverleners spelen een centrale rol in de ondersteuning van deze patiënten.

Sonja de Stigter, verpleegkundig specialist en een van de AYA-zorgverleners: “In Nederland zijn de meeste kankerpatiënten ouder dan zestig jaar. Dit betekent dat jongvolwassenen over het algemeen een uitzondering vormen op onze poliklinieken voor kankerzorg. En zij lopen tegen andere vragen aan dan oudere kankerpatiënten. Bijvoorbeeld ‘Hoe gaat het verder met mijn studie?’ ‘Kan ik solliciteren voor een eerste baan?’ ‘Kan ik een hypotheek afsluiten of een gezin stichten?’ Met deze vragen kunnen zij vanaf nu bij mijn collega’s en mij terecht. Wij hebben een eerste gesprek en helpen hen waar mogelijk op weg. Of we verwijzen hen naar gespecialiseerde zorgverleners’.

Onze artsen en verpleegkundig specialisten bieden jongvolwassenen die de diagnose kanker krijgen deze zorg aan. Patiënten kunnen vervolgens zelf een afspraak maken. We verwachten met deze zorg jaarlijks zo’n 75 patiënten te helpen.


AYA Zorgnetwerk
Het AYA-team van het Diakonessenhuis werkt nauw samen met het UMC Utrecht en is aangesloten bij het Nationaal AYA Jong & Kanker Zorgnetwerk. Ruim 70 ziekenhuizen in heel Nederland zijn bij dit netwerk aangesloten. Als het nodig is verwijzen wij patiënten met complexe problemen door naar het regionale AYA-Kenniscentrum van het UMC Utrecht. Samen gaan we uit van het principe: Zorg, dicht bij huis als het kan, verder weg als het moet.

AYA zorgverleners

Onze AYA-zorgverleners spelen een centrale rol in de ondersteuning van jongvolwassenen met kanker