Start thuistoediening medicijn bij patiënten met kanker

Per april starten we bij wijze van proef met de thuisbehandeling van patiënten die vanwege borstkanker of kanker van de plasmacellen behandeld worden met het medicijn zoledroninezuur. Zij hoeven voor hun behandeling vanaf dan niet steeds meer naar het ziekenhuis te komen. Voor patiënten is thuisbehandeling vaak prettiger.

Patiënten krijgen zoledroninezuur via een infuus toegediend. Tot nu toe kwamen zij hiervoor gemiddeld eens per drie maanden naar het Dagbehandelcentrum Oncologie en Hematologie van ons ziekenhuis. Nu brengen we deze zorg samen met een gespecialiseerd thuiszorgteam naar de patiënt. De apotheek van ons ziekenhuis levert het geneesmiddel. Een verpleegkundige van de thuiszorg komt bij de patiënt thuis om het geneesmiddel toe te dienen. De behandelend arts of verpleegkundig specialist van de patiënt coördineert vanuit het ziekenhuis de behandeling en stemt deze af met de thuiszorg.