Subsidie voor digitale informatie voor patiënten

Het Diakonessenhuis heeft als een van de eerste ziekenhuizen een subsidie gekregen voor de eerste fase van het Versnellingsprogramma Informatie uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Ons ziekenhuis voldoet aan de eisen om medische informatie digitaal ter beschikking te stellen aan patiënten en maakt gebruik van actuele digitale medicatieoverzichten. Die eisen zijn eind mei door een onafhankelijke accountant getoetst. Uiteraard gebeurt de uitwisseling volgens alle veiligheidsvoorschriften. Zo kunnen patiënten hun medisch dossier alleen inzien via DigiD en sms-verificatie.

Het VIPP-programma

De rol van patiënten verandert, ze zijn steeds meer regisseur van hun eigen behandeling. Dat wordt gestimuleerd vanuit de overheid. Vanaf 1 januari 2020 hebben patiënten het recht hun hele medisch dossier digitaal in te zien (de wet Cliëntenrechten). Om informatie digitaal uit te kunnen wisselen, moet die gestandaardiseerd zijn. En de manier waarop we informatie uitwisselen, moet natuurlijk veilig zijn. Het VIPP-programma stimuleert en subsidieert zorgaanbieders om die standaarden in te voeren. Het VIPP-programma is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het VIPP-programma heeft twee onderdelen: Patiënt & Informatie en Patiënt & Medicatie. Ieder onderdeel heeft eigen doelstellingen, aan beide doet ons ziekenhuis mee. 

Voor 1 juli 2018 moeten we aan de eisen voor de eerste fase voldoen, dat doen we dus al vanaf mei. Voor de volgende fase moeten we aan de eisen voldoen vóór de deadline 31-12-2019.

Meer over VIPP leest u op vipp-programma.nl.