Vierde promotie in Liesbreukcentrum

Marleen Roos promoveerde 15 november in ons Liesbreukcentrum. In haar proefschrift ‘Improving TEP inguinal hernia repair’ onderzocht zij hoe we de zorg van patiënten met een liesbreuk kunnen optimaliseren.

Vierder Promotie liesbreukcentrum

Liesbreukcentrum Diakonessenhuis

Een liesbreukoperatie is de meest uitgevoerde operatie in Nederland. Het Liesbreukcentrum van het Diakonessenhuis is het grootste Liesbreukcentrum van Nederland en heeft inmiddels internationaal aanzien. 

Onze liesbreukchirurgen hebben veel expertise in het uitvoeren van een kijkoperatie voor een liesbreuk. Deze expertise en het grote aantal operaties zorgen voor bovengemiddeld goede resultaten.

Onderzoek naar liesbreuken

Marleen Roos is de vierde arts die promoveert in ons Liesbreukcentrum. Zij onderzocht de kwaliteit en doelmatigheid van de behandeling van een liesbreuk. 

Mede door dit soort wetenschappelijk onderzoek is de kwaliteit van de behandeling van liesbreuken de laatste decennia aanzienlijk verbeterd. Verder onderzoek blijft nodig voor de optimalisatie van deze zorg.