ANBI-gegevens van het Diakonessenhuis

ANBI

Het Diakonessenhuis is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie over deze regeling treft u aan op www.anbi.nl.

Klokkenluidersregeling

Soms houden mensen zich per ongeluk niet aan de wet, zonder dat ze het zelf weten. En soms doen ze het om er zelf beter van te worden. Deze situaties kunnen schade veroorzaken voor andere mensen. Bijvoorbeeld:

  • schade aan de gezondheid;
  • risico voor de veiligheid;
  • schade aan het milieu;
  • risico voor het goed werken van afdelingen of de hele organisatie;
  • verspillen van geld.

Of mensen zich nou per ongeluk niet aan de wet, regels of afspraken houden of om er zelf beter van te worden, in alle twee de situaties heet dit ‘onregelmatigheid of misstand.’

Als je ziet dat collega’s zich niet aan regels en afspraken houden en het brengt schade toe, is dat vaak moeilijk. Je wilt collega’s niet afvallen. En als het gaat om iemand in een hogere functie, kun je bang zijn dat het gevolgen voor je zelf heeft. Daarom hebben we een ‘klokkenluidersregeling’.

De klokkenluidersregeling zorgt ervoor dat we veilig en zorgvuldig met deze signalen omgaan. Zonder dat het gevolgen heeft voor de persoon die het signaal geeft. We beschermen de rechten van die persoon. Dat geldt voor mensen die in dienst zijn van ons ziekenhuis. En ook voor mensen die via een ander contract voor ons werken. 

Wil je hier meer over weten, lees dan de regeling 'Melden van een (vermoeden van) onregelmatigheden en misstanden in het Diakonessenhuis (Klokkenluidersregeling).

Heb je vragen, neem dan contact op Marieke Vollema, stafmedewerker P&O,  088-250 6642, [email protected]