Skip to main content

Klanttevredenheid

Patiënten van het Diakonessenhuis moeten zonder meer kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige en veilige medische- en verpleegkundige zorg. Maar ook de beleving van onze zorg is essentieel.

Patiënten en hun naasten moeten zich prettig, welkom, veilig en goed geholpen voelen in het Diakonessenhuis. We onderzoeken op verschillende manieren of dat ook zo is, wat er goed gaat en wat beter kan.

Schermafbeelding van de eerste pagina van de digitale vragenlijst


Tevredenheidsonderzoek

Iedere patiënt die onze polikliniek bezoekt of op een verpleegafdeling ligt, vragen we deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek. Als de patiënt deel wil nemen, geeft hij toestemming om een uitnodiging voor deelname naar zijn/haar e-mailadres te sturen. Ook geeft de patiënt dan toestemming om de antwoorden te registreren en te gebruiken. In ons systeem registreren we de toestemming, waarna de patiënt de uitnodiging ontvangt.

De vragenlijst van het tevredenheidsonderzoek staat op een beveiligde website. U kunt anoniem deelnemen aan het onderzoek. Dan staat wel geregistreerd wie uw behandelend arts is en op welke datum u een afspraak had. Als u de vragenlijst anoniem wilt invullen, vinkt u aan het begin van de vragenlijst het vakje ‘anoniem’ aan.  Als u hier niet voor kiest, worden uw antwoorden niet anoniem verwerkt. Dit betekent dat uw behandelend arts uw antwoorden kan zien en weet dat u deze antwoorden heeft gegeven.

Zorg verbeteren

De resultaten worden verwerkt door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De manager, het teamhoofd en arts van een afdeling hebben inzage in de resultaten. Deze resultaten worden per groep patiënten weergegeven. Voor artsen is het ook mogelijk individuele antwoorden terug te zien, als de vragenlijst niet anoniem is ingevuld. Medewerkers van het Diakonessenhuis bespreken de geanonimiseerde onderzoeksresultaten elke maand met elkaar. Zij kunnen meteen actie ondernemen om de directe patiëntenzorg op de afdeling te verbeteren. De resultaten kunnen ook leiden tot veranderingen op beleidsniveau. Elke dag publiceren we een overzicht met de resultaten van het onderzoek en de verbeteracties.

Zo doet u mee aan het tevredenheidsonderzoek

Als uw e-mailadres bij ons bekend is, krijgt u na een bezoek aan of verblijf in ons ziekenhuis automatisch een uitnodiging om mee te doen. Is uw e-mailadres nog niet bekend, maar doet u graag mee? Laat uw e-mailadres dan alsnog registreren aan één van onze balies en krijg de vragenlijst toegestuurd.

Ervaringsmonitor speciaal voor kinderen

Ook kinderen kunnen hun ervaringen anoniem delen en aan ons laten weten wat zij van het Diakonessenhuis vinden. Dat kan via de speciale Ervaringsmonitor van Stichting Kind & Ziekenhuis. We vragen alle kinderen dit in te vullen, zodat we ook de zorg aan onze kleinste patiënten verder kunnen verbeteren.

Spiegelgesprekken

Voor specifieke specialismen en aandoeningen houden we zogeheten spiegelgesprekken. Dat zijn bijeenkomsten waarbij 8 tot 12 patiënten in gesprek gaan over de zorg die zij bij ons hebben ontvangen. De bij de zorg betrokken medewerkers zijn hierbij als toehoorder aanwezig. De patiënten houden de betrokken artsen, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers hiermee als het ware een spiegel voor.

De gespreksonderwerpen zijn wisselend. Denk hierbij aan: de ontvangst, de manier waarop een patiënt door de verschillende medewerkers benaderd is en de verstrekte informatie. Uiteraard behandelen we alle informatie vertrouwelijk en blijft de privacy van de deelnemende patiënten gewaarborgd. Uit het gesprek volgt een verbeterplan. Alle deelnemende patiënten ontvangen dit verbeterplan zodat zij weten welke concrete acties het spiegelgesprek heeft opgeleverd.

Wat doen we nog meer?

Het Diakonessenhuis onderzoekt ook op andere manieren de beleving van de patiënten of vraagt hen om bepaalde zaken samen met het ziekenhuis te ontwikkelen. Zo raadplegen we regelmatig patiëntenpanels en houden we focusgroepen met patiënten. Ook organiseren we 'mystery visits’ maken we een behandeling met patiënten mee (shadowing) en doen we onderzoek onder de medewerkers.

Vragen of suggesties

  • Heef u vragen over het onderzoek, heeft u suggesties of wilt u zich opgeven voor in een patiëntenpanel of focusgroep? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van het Diakonessenhuis via 088 250 5000 of via het contactformulier.
  • Heeft u een klacht, dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris.
  • Een compliment kunt u doorgeven via het gastenboek.
  • U kunt ook uw ervaring delen op Zorgkaart Nederland.

Beste bezoeker,

U maakt gebruik van een verouderde versie van Internet Explorer.
Deze website werkt in deze verouderde versie niet optimaal.
Installeer de laatste versie van Internet Explorer.
Zo kunt u optimaal gebruik maken van de website.

Sluit deze melding