Feiten en cijfers over onze zorg bij borstkanker

U bent bij ons in goede handen.

  • We voldoen aan alle landelijke normen voor de behandeling van borstkanker: SONCOS, DICA, NABON.
  • We zetten ons in om altijd hoger te willen scoren dan bovenstaande opgelegde normen . En dat lukt ons ook.
  • Iedere drie maanden delen we onze kennis met elkaar. We kijken naar de patiënten die we behandeld hebben en beoordelen kritisch de keuzes van behandelingen. Zo houden we onszelf scherp en de kwaliteit van de  zorg hoog.
  • De wachttijden voor de operatie zijn kort in het Diakonessenhuis. Wij scoren op dit punt 93% tegenover gemiddeld 86%.
  • Ook voor de snelheid waarmee u terecht kunt voor een borstreconstructie scoren we hoger dan de meeste ziekenhuizen: 58% tegenover gemiddeld 51%.
  • We voldoen aan de richtlijn voor oncologische revalidatie.
  • We zijn erkend opleider voor mamma-oncologie.
  • Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor ouderen en dus ook bij ouderen met kanker. 
  • We doen wetenschappelijk borstkankeronderzoek. In 2012 promoveerden 2 van onze onderzoekers. In 2014 zijn er 2 promovendi. Ons onderzoek leidde tot 18 publicaties in 5 jaar.

De chirurgen en verpleegkundig specialist nemen deel in landelijke beleidsorganen. U vindt ze in de NVCO, mammagroep, NABON-BOOG, regionale tumorwerkgroep mammacarcinoom en regionale mammawerkgroep.