dr. C. van de Water

Specialist klinische chemie, met als aandachtsgebieden: endocrinologie, chemie, fertiliteit, stolling en trombosedienst.

Profielfoto specialist klinische chemie dr. C. van de Water

dr. C. van de Water

Dr. C. van de Water behaalde het doctoraal examen medische biologie in 1985 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (cum laude). Na 4 jaar promotie-onderzoek bij de afdeling levensmiddelenchemie (R.U.U.) is hij in 1990 gepromoveerd op het proefschrift getiteld: 'Immunochemical detection of chloramphenicol residues in food of animal origin  -application of monoclonal antibodies-'. Van 1991 t/m 1993 was hij “projectleader immunodetection” bij de afdeling Immunologie en Medische Microbiologie van het Medisch Biologisch Laboratorium TNO te Rijswijk. 

Van 1993 tot 1997 heeft hij de opleiding tot klinisch chemicus gevolgd in Leiden (AZL en Diaconessenhuis) en vervolgens is hij van 1997 tot 2000 werkzaam geweest binnen de klinisch chemische laboratoria (diagnostisch centrum SSDZ) van het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft. Van 2000 tot 2002 was hij hoofd van het van Weel-Bethesda ziekenhuis te Dirksland en sinds 2002 is hij als klinisch chemicus werkzaam in het Diakonessenhuis. Vanaf 2002 is hij tevens hoofd van de Stichting Zeister Trombosedienst die organisatorisch gezien volledig is geïntegreerd in het laboratorium KCHI. 

Naast klinische chemie in de breedte draagt hij in het bijzonder zorg voor de aandachtsgebieden endocrinologie, chemie, fertiliteit en stolling. Verder is hij plaatsvervangend opleider van aios klinische chemie en vakauditor voor medische laboratoria (CCKL) bij de Raad voor Accreditatie.