Ademhalingsondersteuning

We kunnen de ademhaling ondersteunen door middel van NPPV.

NPPV staat voor Noninvasive Positive Pressure Ventilation. Dit betekent dat een apparaat uw ademhaling gaat ondersteunen. De NPPV- behandeling wordt toegepast als u last hebt van acuut optredende ernstige benauwdheid, die:onvoldoende verbetert na een behandeling met medicijnen of zo ernstig is dat een behandeling met medicijnen onvoldoende is.

Met de NPPV- behandeling wordt geprobeerd de ademhaling zo te ondersteunen, dat de gaswisseling in de longen verbetert. Hierdoor zal het zuurstofgehalte stijgen, de zuurgraad verbeteren en het koolzuurgehalte in het bloed dalen.

Meer informatie vindt u in de folder.